Medieøkonomi

Medieøkonomi Medieøkonomi er et forsømt forskningsområde i Danmark, mens der i det øvrige Norden findes en del nyere forskning (Gustafsson & Rydén 2000b, Picard 1989 og 2005, Roppen 2004). Tyske samfundsforskere, især Max Weber og Karl Bücker, var pionerer på feltet ved 1900-tallets begyndelse. De betragtede medier, penge og magt som væsentlige sider af samme […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anker Brink Lund
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Calabrese & Sparks 2004, Dimmick 2003, Doyle 2002, Hoskins, McFadyen & Finn 2004, Roppen 2004

Reference

Calabrese, Andrew & Sparks, Colin (red.) (2004). Toward a Political Economy of Culture. Capitalism and Communication in the Twenty-First Century. Lanham, Md.: Rowmann & Littlefield

Dimmick, John W. (2003). Media Competition and Coexistence. The Theory of the Niche. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum

Doyle, Gillian (2002). Understanding Media Economics. London: Sage. [2. udg. 2007]

Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (2000b). Konkurrens och fornyelse. (Sylwan. Den svenska pressens historia, 7). Göteborg: Nordicom

Hoskins, Colin; McFadyen, Stuart & Finn, Adam (2004). Media Economics. Applying Economics to New and Traditional Media. London: Sage

Picard, Robert G. (1989). Media Economics, Concepts and Issues. Newbury Park: Sage

Picard, Robert G. (2005). Media Product Portfolios. Issues in Management of Multiple Products. London: Routledge

Pine, B. Joseph & Gilmore, James H. (1999/2011). The Experience Economy: Work Is Theatre and Every Business Is a Stage. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. [Opd. udg. 2011]

Roppen, Johann (2004). Medieindustrien – Innføring i medieøkonomi. Oslo: Det Norske Samlaget

Sinclair, John; Jacka, Elizabeth & Cunningham, Stuart (red.) (1996). New patterns in global television. Peripheral vision. Oxford: Oxford University Press

Ulff-Møller, Jens (2001). Hollywood’s film wars with France. Film trade diplomacy and the emergence of the film quota policy. Rochester, N.Y.: University of Rochester Press