Mediemuseer

Mediemuseer Medie- og kommunikationsmuseer er en type af specialmuseer, der varetager vores mediekulturelle arv. Et museum er en institution, der indsamler, bevarer og udstiller kulturarvsgenstande inden for et afgrænset felt, fx kunst, naturhistorie eller kulturhistorie. Ud over et lands hovedmuseer inden for kunst, kultur- og naturhistorie foregår der en yderligere specialisering, hvor mindre museer opbygger […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Reference

Appadurai, Arjun (red.) (1986). The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. (Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology). Cambridge: Cambridge University Press

Desvallées, André & Mairesse, Francois (red.) (2010). Key Concepts of Museology. Paris: Armand Colin

Edmondson, Ray (2002). Memory of The World: General Guidelines. 2. rev. udg. Paris: UNESCO. Tilgængelig fra <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637e.pdf>

Henning, Michelle (2015). “Museum Media: An Introduction.” I: Henning, Michelle (red.). Museum Media. (The International Handbooks of Museum Studies, 3). Chichester: John Wiley, s. xxxv-lx

Henning, Michelle & Ernst, Wolfgang (2015). “Museums and Media Archaeology. An Interview with Wolfgang Ernst.”. I: Henning, Michelle (red.). Museum Media. (The International Handbooks of Museum Studies, 3). Chichester: John Wiley, s. 3-22

Latour, Bruno (2000). Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge Mass.: Harvard University Press

Nielsen, Ervin (2006). “Fra branchemuseum til mediemuseum. Danmarks Mediemuseum gennem 25 år.” Bogvennen, 134-83

Smith, Laurajane (2006). The uses of heritage. New York: Routledge