Mediematrice

Mediematrice Mediematrice betegner den konstellation af medier, der indgår i et samfunds kommunikative infrastruktur. En given matrice kan danne grundlag for indbyrdes forskellige mediesystemer. Da nye medier som oftest både tilfører nye kommunikationsmuligheder og giver anledning til at anvende eksisterende medier på nye måder (refunktionalisering) må det enkelte medie forstås i sammenhæng med den historiske […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Ong 1982, Auerbach 1946/1959 eller 1965, Innis 1950, Foster 1988, Finnemann 1989, Lewis, M. 1999, Eisenstein, E.L. 1979, Mokyr 1990, Chartier 1992 eller 1994, Briggs & Burke 2002

Reference

Auerbach, Erich (1946/1959). Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern: Francke. [2. udg. 1959. sammesteds] [Da. overs. 1965]

Auerbach, Erich (1965) Mimesis. Virkelighedsgengivelsen i den vesterlandske litteratur. Udv. og overs. af Helge Hultberg. København: Munksgaard

Bolzt, Norbert (1993). Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse. München: Fink

Briggs, Asa & Burke, Peter (2002). A Social History of the Media From Gutenberg to the Internet. Cambridge/Malden, Mass.: Polity [3. udg. 2009]

Chartier, Roger (1992). L’ordre des livres: Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle. (Collection de la pensée). Paris: Alinea [Eng. overs. 1994]

Chartier, Roger (1994). The Order of Books. Readers, authors, and libraries in Europe between the fourteenth and eighteenth centuries. Overs. af Lydia G. Cochrane. Stanford: Stanford University Press.

Deibert, Ronald J. (1997). Parchment, printing, and hypermedia. Communication in world order transformation. New York: Columbia University Press

Eisenstein, Elizabeth L. (1979). The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early Modern Europe, bd. 1-2. Cambridge: Cambridge University Press

Finnemann, Niels Ole (1989). “Teknologiske perspektiver.” I: Finnemann, Niels Ole (red.). Tidens Tegn. Natur, information, kultur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Finnemann, Niels Ole (1997). “Modernity Modernised – The cultural impact of computerisation.” (Working Paper, 50-97). Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet. [Genoptr. i: Mayer, Paul A. (red.) (1999). Computer Media and Communication – A Reader. Oxford: Oxford University Press, s. 141-160]

Finnemann, Niels Ole (2000b). “The New Media Matrix. The Digital Revolution of Modern Media.” I: Bondebjerg, Ib (red.) (2000). Moving Images, Culture and the Mind. Luton: University of Luton Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Foster, Hal (red.) (1988). Vision and Visuality. Seattle: Bay [2. udg. 1999]

Goody, Jack (1986). The Logic of Writing and the Organisation of Society. Cambridge: Cambridge University Press

Harnad, Stevan (1991). “Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge.” The Public Access Computer Systems Review, 2 (1), s. 39-53 [Online-udg. <http://cogprints.org/1580/> (Set 30.12 2009)]

Havelock, Eric A. (1963). Preface to Plato. Oxford: Blackwell/Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Innis, Harold A. (1950). Empire and Communications. Toronto: University of Toronto Press. [Rev. udg. 1975]

Lewis, Mark Edward (1999). Writing and Authority in Early China. Albany, N.Y.: State University of New York Press

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. London: Routledge & Kegan Paul [Genudg. 1994 med forord af Lewis H. Lapham. Cambridge, Mass.: MIT Press. Genudg. 2001 i Routledge Classics.] [Da. overs. 1967]

McLuhan, Marshall (1967). Mennesket og medierne. Overs. af Elsa Gress Wright. København: Gyldendal

Mokyr, Joel (1990). The lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. Oxford: Oxford University Press

Ong, Walter J. (1982/2002). Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London/New York: Methuen [2. udg. 2002, Routledge; jubilæumsudg. med forord af John Hartley, 2012]

Poster, Mark (1995). The Second Media Age. Cambridge: Polity

Postman, Neil (1992). Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. New York: Alfred A. Knopf