Medielovgivning

Medielovgivning Efter overførslen af dagbladsstøtten m.v. til Kulturministeriet i 2006 henhører hovedparten af reguleringen af medierne nu under kulturministerens ressort, idet nye medier såsom internettet dog henhører under videnskabsministerens ressort. Baggrunden for dette forhold er, at mediepolitikken betragtes som en integreret del af kulturpolitikken, jf. også DR’s oprindelige forpligtelse til at sende bl.a. programmer af […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lars M. Banke
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Banke, Michelsen & Rahbek 2004, Mortensen 2008, Sandfeld Jakobsen 2006

Reference

Banke, Lars; Michelsen, Maiken & Rahbek, Pernille (2004). Radio- og tv-lovgivning. København: Thomson/Gad Jura

Mortensen, Frands (2008). “EU og statsstøtte til public service broadcasting 1992-2005.” I: Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 31-66

Sandfeld Jakobsen, Søren (2006). Lærebog i elektronisk medieret. København: Jurist- og Økonomforbundet