Mediekompetence

Mediekompetence Begrebet mediekompetence er et forsøg på at oversætte det engelske begreb media literacy. Mediekompetence henviser til færdigheder, fortolkninger og kommunikative interaktioner i forbindelse med brug af forskellige medier i bestemte sociale kontekster til at bemestre mediesamfundet. Begrebet bygger på en grundlæggende kritik af den traditionelle forståelse af literacy i den engelsksprogede litteratur (Street 1984). […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ola Erstad
Emneredaktør David Mathieu
Reference

Buckingham, David (2003). Media Education. Learning, Literacy and Contemporary Culture. Cambridge: Polity

Cope, Bill & Kalantzis, Mary (red.) (2000). Multiliteracies. Literacy learning and the design of social futures. London: Routledge

Drotner, Kirsten (1991). At skabe sig (selv): Ungdom, æstetik, pædagogik. København: Gyldendal

Erstad, Ola (2005/2010). Digital kompetanse i skolen – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. [2. udg. 2010]

Erstad, Ola (2010). “Content in Motion: Remixing and learning with digital media.” I: Drotner, Kirsten & Schrøder, Kim C. (red.). Digital Content Creation: Perceptions, practices & perspectives. New York: Peter Lang, s. 57-74

Ito, Mizuko; Baumer, Sonja; Bittanti, S. Matteo; Boyd, Danah; Cody, Rachel & Herr-Stephenson, Becky m.fl. (2010). Hanging out, messing around, and geeking out. Kids Living and Learning with New Media. Cambridge, Mass.: The MIT Press

Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2008). Digital Literacies: Concepts, policies and practices. New York: Peter Lang

Street, Brian V. (1984). Literacy in theory and practice. (Cambridge studies in oral and literate culture, 9). Cambridge: Cambridge University Press

Tyner, Kathleen (red.) (2010). Media Literacy. New agendas in communication. New York: Routledge