Medieetnografi

Medieetnografi Medieetnografien har siden 1980’erne fungeret som en supplerende og alternativ metode i forhold til eksempelvis receptionsanalysens tekst- og interviewbaserede tilgange til mediernes betydning i vores liv (Receptionsanalyse). Medieetnografien, som tager afsæt i og henter inspiration fra den klassiske antropologi, har til formål at forstå mediernes betydning i kontekst, dvs. i forhold til hverdagslivets rutiner […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stine Liv Johansen
Emneredaktør David Mathieu
Reference

Askew, Kelly & Wilk, Richard R. (red.) (2002). The Anthropology of Media: A Reader. Oxford: Blackwell

Bird, S. Elizabeth (2003). The Audience in Everyday Life: Living in a Media World. New York: Routledge

Boellstorff, Tom (2008). Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human. Princeton, N.J.: Princeton University Press

Bräuchler, Birgit & Postill, John (red.) (2010). Theorising Media and Practice. Oxford/New York: Berghahn

Drotner, Kirsten (1993). “Medieetnografiske problemstillinger – en oversigt”. MedieKultur, 9 (21), s. 5-22

Geertz, Clifford (1973). “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture.” I: The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic

Hassall Thomsen, Line (2013). New Struggles, Old Ideals: The Everyday struggle towards being a ‘Good Journalist’ inside public service TV newsrooms in the UK and Denmark. Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. [Ph.d.-afhandling]

Hine, Christine (2000). Virtual Ethnography. London: Sage

Hine, Christine (2015). Ethnography for the Internet. London/New York: Bloomsbury Academic

Horst, Heather A. & Miller, Daniel (red.) (2012). Digital Anthropology. London/New York: Berg

Johansen, Stine Liv (2008). Seere i bleer. Små børns møde med medier. Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet [Ph.d.-afhandling]

Johansen, Stine Liv (2010). “Medier i hele kroppen. Når små børn bruger medier”. Barn, 28 (1), s. 63-78

Kozinets, Robert V. (2010). Netnography. Doing Ethnographic Research Online. London: Sage

Kozinets, Robert V. (2015). Netnography: Redefined. 2. udg. London: Sage

Lindlof, Thomas R. & Meyer, Timothy P. (1997). “Taking the Interpretive Turn: Qualitative Research of Television and Other Electronic Media.” I: Asamen, Joy Keiko & Berry, Gordon L. (red.). Research Paradigms, Television and Social Behavior. Thousand Oaks, Calif.: Sage, s. 237-268

Lull, James (1990). Inside Family Viewing: Ethnographic Research on Television’s Audiences. London/New York: Routledge

Marcus, George E. (1995). “Ethnography In/Of the World System.” Annual Review of Anthropology, 24, s. 95-117

Markham, Annette N. (2016). “Ethnography in the Digital Internet Era. From Fields to Flows, Descriptions to Interventions.” I: Denzin, Norman & Lincoln, Yvonne (red.). The Sage Handbook of Qualitative Research. 5. udg. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Markham, Annette N. & Baym, Nancy (red.) (2009). Internet Inquiry. Conversations about method. London: Sage

Mediekultur (1993). Nr. 21. [Temanummer om Medieetnografi og receptionsanalyse.]

Miller, Daniel (2016). Social Media in an English Village. London: UCL Press

Morley, David (1992). Television, Audiences and Cultural Studies. London: Routledge

Morley, David & Silverstone, Roger (1991). “Communication and Context: Ethnographic Perspectives on Media Audience.” I: Bruhn Jensen, Klaus & Jankowski, Nick (red.). A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. New York: Routledge

Møller Hartley, Jannie (2013). “The Online Journalist between Ideals and Audience: Towards a (More) Audience-Driven and Source-Detached Journalism?” Journalism Practice, 7 (5), s. 572-587

Pink, Sarah; Horst, Heather A.; Postill, John; Hjorth, Larissa; Lewis, Tania & Tacchi, Jo (2016). Digital Ethnography: Principles and Practice. London: Sage

Postill, John (2009). “What is the point of media anthropology?” Social Anthropology, 17(3), s. 334-337, 340-342

Postill, John & Pink, Sarah (2012). “Social Media Ethnography: The Digital Researcher in a Messy Web.” Media International Australia, 145, s. 123-134

Refslund Christensen, Dorthe & Sandvik, Kjetil (2015). “Death Ends a Life Not a Relationship: Timework and Ritualizations at Mindet.dk.” New Review of Hypermedia and Multimedia, 21 (1-2), s. 57-71

Schrøder, Kim (1993). “Den etnografiske bølge og receptionsforskningen.” MedieKultur, 9 (21), s. 70-76

Silverstone, Roger (1994). Television and Everyday Life. London/New York: Routledge