Mediebegivenhed

Mediebegivenhed “Mediebegivenhed” (media event) henviser til tre forskellige fænomener: 1) Større nyhedsbegivenheder såsom fjernsynsoptagelser af krige og mord. 2) Sociale dramaer som Simpson-sagen (1995), der er fjernsynets ækvivalent til en genre, hvis mest berømte eksempel – Dreyfus affæren – havde vidtrækkende konsekvenser for den totale offentlige sfære i et helt land: Dreyfus-sagen var en fortløbende […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Daniel Dayan
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Dayan & Katz 1992, 1995

Reference

Carey, James W. (1998). “Political Ritual on Television: Episodes in the history of shame, degradation and excommunication.” I: Liebes, Tamar & Curran, James (red.). Media, Ritual, and Identity. New York/London: Routledge

Dayan, Daniel & Katz, Elihu (1992). Media Events. The Live Broadcasting of History. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Dayan, Daniel & Katz, Elihu (1995). “Political Ceremony and Instant History.” I: Smith, Anthony (red.). Television. An International History. New York: Oxford University Press, s. 169-188