Medie

Medie Medie-betegnelsen henviser i bredeste forstand til de forskellige redskaber, som mennesker igennem historien har anvendt til at kommunikere med hinanden om en fælles virkelighed. I hovedsagen dækker betegnelsen dog de moderne teknologier – fra trykpressen til internettet – som muliggør kommunikation på tværs af tid og rum. Mediebegrebets historie. I klassisk latin betød “medium” […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Reference

Benjamin, Walter (1936/1974). “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.” I: Benjamin, Walter (1974). Gesammelte Schriften I, 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Opr. 1936][Eng. overs. 1977, Da. overs. 2994]

Benjamin, Walter (1977). “The work of art in the age of mechanical reproduction.” I: Curran, James; Gurevitch, Michael & Woollacott, Janet. (red.). Mass communication and society. London: Edward Arnold

Benjamin, Walter (1994). “Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder.” Kultur & Klasse, nr. 77 (22 (1)), s. 15-42

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (2002). A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies. London: Routledge

Bruhn Jensen, Klaus (2007). “Mixed media: From digital aesthetics towards general communication theory.” I: Fetveit, Arild & Stald, Gitte Bang (red.). Digital Aesthetics and Communication. (Northern Lights, 5. Film and Media Studies Yearbook 2007. Bristol: Intellect

Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society. Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity

Jakobson, Roman (1960). “Closing Statement: Linguistics and Poetics.” I: Sebeok, Thomas A. (red.). Style in Language. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, s. 350-377. [Da. overs. (forkort.) som “Lingvistik og poetik.” Overs. af Niels Erik Wille. I: Walther, Bo Kampmann (red.) (2001). Litteraturteoretisk antologi. København: Gyldendal, s. 104-119]

Kay, Alan & Goldberg, Adele (1977). “Personal dynamic media.” Computer, 10(3), s. 31–41. [Genoptr. i: Mayer, Paul A. (red.) (1999). Computer Media and Communication – A Reader. Oxford: Oxford University Press, s. 111-119]

Lasswell, Harold D. (1948). “The structure and function of communication in society.” I: Bryson, Lyman (red). The Communication of Ideas. New York: Inst. for Religious and Social Studies, s. 37-51. [Genoptr. bl.a. i: Berelson, Bernard & Janowitz, Morris (red.) (1966). Reader in Public Opinion and Communication. Glencoe, Ill.: Free Press, s. 178-190]

Peters, John D. (1999). Speaking Into the Air. A History of the Idea of Communication. Chicago: University of Chicago Press

Shannon, Claude E. & Weaver, Warren (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, Ill.: University of Illinois Press