Medialisering

Medialisering Ved medialisering forstås den proces, hvorigennem medierne opnår en betydelig indflydelse i samfund og kultur, samtidig med at andre samfundsinstitutioner bliver afhængige af mediernes virke. Begrebet har gennem længere tid været anvendt af forskere til i en mere generel forstand at udpege mediernes voksende kulturelle betydning (Baudrillard 1981, Fornäs 1995), og fx John B. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stig Hjarvard
Supplerende læsning

Asp 1986; Thompson, J.B. 1995 eller 2001; Hjarvard 2008; Krotz 2007; Schulz, W. 2004; Lundby 2008; Couldry, Hepp & Krotz 2009; Dwyer 2010; Finnemann 2006b, 2011; Hepp 2013

Reference

Altheide, David L. & Snow, Robert P. (1979). Media Logic. Beverly Hills: Sage

Asp, Kent (1986). Mäktiga massmedier; Studier i politisk opinionsbildning. (Göteborg studies in politics, 13). Stockholm: Akademilitteratur. [Disputats]

Baudrillard, Jean (1972). Pour une critique de l’economie politique du signe. Paris: Gallimard [Eng. overs. 1981]

Baudrillard, Jean (1981). For a Critique of the Political Economy of the Sign. Overs. af m. indl. af Charles Levin. St. Louis, Mo.: Telos

Fornäs, Johan (1995). Cultural Theory and Late Modernity. London: Sage

Friesen, Norm & Hug, Theo (2009). “The Mediatic Turn. Exploring Concepts for a Media Pedagogy.” I: Lundby, Knut (red.). Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, s. 63-83

Hepp, Andreas (2009). “Differentiation: Mediatization and Cultural Change.” I: Lundby, Knut (red.). Mediatization. Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, s. 139-157

Hjarvard, Stig (2008a). En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. København: Samfundslitteratur

Hjarvard, Stig (2008b).“The Mediatization of Religion. A Theory of the Media as Agents of Religious Change.” Northern Lights 2008. Film & Media Studies Yearbook, 6 (1), s. 9-26.

Hjarvard, Stig (2010). “Medialiseringen af uddannelse og undervisning.” I: Christiansen, Hans-Christian; Rose, Gitte m.fl. (red.). Læring med levende billeder. København: Samfundslitteratur, s. 29-52

Jansson, André (2002). “The Mediatization of Consumption. Towards an analytical framework of image culture.” Journal of Consumer Culture, 2 (1), s. 5-31.

Krotz, Friedrich (2007b). Mediatisierung: Fallstudien zum Wandel von Kommunikation. Wiesbaden: VS Verlag für Socialwissenschaften.

Livingstone, Sonia & Das, Ranjana (2010). Media, communication and information technologies in the European family. (Working reports: Existential Fields, EF8. Family Platform Project). <http://eprints.lse.ac.uk/29788/1/EF8_LSE_MediaFamily_Education.pdf> [Set 15.04.2013]

Lundby, Knut (2009). “Media Logic: Looking for Social Interaction.” I: Lundby, Knut (red.). Mediatization. Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, s. 101-119

Mazzoleni, Gianpietro & Schulz, Winfried (1999). “’Mediatization’ of Politics: A Challenge for Democracy?” Political Communication, 16 (3), s. 247-261

McQuail, Denis (2006). “On the Mediatization of War.” International Communication Gazette, 68 (2), s. 107-118.

Nybro Petersen, Line (2010). “American Television Fiction Transforming Danish Teenagers’ Religious Imaginations.” Communications. The European Journal of Communication Research, 35 (3), s. 229-247.

Rödder, Simone & Schäfer, Mike S. (2010). “Repercussion and Resistance. An Empirical Study on the Interrelation between Science and Mass Media.” Communications. The European Journal of Communication Research, 35 (3), s. 249-267

Schulz, Winfried (2004). “Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept.” European Journal of Communication, 19 (1), s. 87-101

Silverstone, Roger (1999). Why Study the Media? London: Sage

Strömbäck, Jesper (2008). “Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics.” The International Journal of Press/Politics, 13 (3), s. 228-246

Thompson, John B. (1995). The media and modernity. A social theory of the media Stanford: Stanford University Press. [Da. overs. 2001]

Thompson, John B. (2001). Medierne og Moderniteten. En samfundsteori om medierne. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel