Medialisering

Medialisering Begrebet medialisering henviser til mediernes rolle i at omforme samfundet og kulturen. Begrebet implicerer ikke, at det er medierne alene, der skaber disse ændringer. Men at mediernes virkemåde, i samspil med omgivelserne, udløser eller bidrager til dybdegående forandringer. Medialisering adskilles fra mediering,som betegner den daglige brug af teknologiske medier i kommunikation og social interaktion. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Knut Lundby
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Hjarvard 2013, Lundby 2014b, Hjarvard 2016a, Couldry & Hepp 2017, Scolari, Fernández, Rodríguez-Amat 2021

Reference

Baudrillard, Jean (1981). For a Critique of the Political Economy of the Sign. Oversat af og med indledning af Charles Levin. St. Louis, Mo.: Telos Press [Fra. orig. Pour une critique de l’économic politique du signe .1972]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966). The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books

Blumer, Herbert (1954). “What is wrong with social theory?” American Sociological Review, 19 (1), s. 3-10

Bruhn Jensen, Klaus (2013). “Definitive and sensitizing conceptualizations of mediatization.” Communication Theory, 23 (3), s. 203-222

Campbell, John L. (2021). “Neoinstitutionel teori.” I: Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.). Klassisk og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzel, s. 865-889

Corner, John (2018). “‘Mediatization’: Media theory’s word of the decade.” Media Theory, 2 (2), s. 79-90. http://mediatheoryjournal.org/

Cottle, Simon (2006). Mediatized Conflict. Maidenhead: Open University Press

Couldry, Nick & Hepp, Andreas (2013). “Conceptualizing mediatization. Contexts, traditions, arguments.” Communication Theory, 23 (3), s. 191-202

Couldry, Nick & Hepp, Andreas (2017). The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press

Deacon, David & Stanyer, James (2014). “Mediatization: Key concept or conceptual bandwagon?” Media, Culture & Society, 36 (7), s. 1032-1044

Deacon, David & Stanyer, James (2015). “‘Mediatiztion and’ or ‛Mediatization of’? A response to Hepp et al.” Media, Culture & Society, 37 (4), s. 655-657. https://doi.org/10.1177/0163443715580761

Ekström, Mats; Fornäs, Johan; Jansson, André og Jerslev, Anne (2016). “Three tasks for mediatization research: Contributions to an open agenda.” Media, Culture & Society, 38 (7), s. 1090-1108. https://doi.org/10.1177/0163443716664857

Frandsen, Kirsten (2020). Sport and Mediatization. London / New York: Routledge

Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press

Hepp, Andreas (2020). Deep Mediatization. London: Routledge

Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2015). “Mediatization: Theorizing the interplay between media, culture and society.” Media, Culture & Society, 37 (2), s. 314-324

Hepp, Andreas & Krotz, Friedrich (2014). “Mediatized worlds – Understanding everyday mediatization.” I: Hepp, Andreas & Krotz, Friedrich (red.). Mediatized Worlds: Culture and Society in a Media Age. Basingstoke: Palgrave, s. 1-15

Hjarvard, Stig (2006). “Religion og politik i mediernes offentlighed.” I: Christoffersen, Lisbet (red.). Gudebilleder. Ytringsfrihed og religion i en globaliseret verden. København: Tiderne skifter, s. 44-71

Hjarvard, Stig (2010). “Die Mediedynamik der Mohammed-Karikaturen-Krise.” I: Hepp, Andreas; Höhn, Marco & Wimmer, Jeffrey (red.). Medienkultur im Wandel. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft.) Konstanz: UVK Vergesellschaft, s. 169-180

Hjarvard, Stig (2013). The Mediatization of Culture and Society. London: Routledge

Hjarvard, Stig (2014). “Mediatization and cultural and social change: An institutional perspective.” I: Lundby, Knut (red.). Mediatization of Communication. (Handbooks of Communication Science, Vol. 21.) Berlin: de Gruyter Mouton, s. 199-226

Hjarvard, Stig (red.) (2016a). Medialisering. Mediernes rolle i social og kulturel forandring. København: Hans Reitzel

Hjarvard, Stig (2016b). “Medialisering: Teori og historie.” I: Hjarvard, Stig (red.). Medialisering. Mediernes rolle i social og kulturel forandring. København: Hans Reitzel, s. 17-38

Hjarvard, Stig (2016c). “Medialisering: Institutioner, logikker og dynamikker.” I: Hjarvard, Stig (red.) Medialisering. Mediernes rolle i social og kulturel forandring. København: Hans Reitzel, s. 39-70

Hjarvard, Stig (2021). “Medialisering: Teori og historie.” I: Eskjær, Mikkel Fugl & Mortensen, Mette (red.). Klassisk og moderne medieteori. København: Hans Reitzel, s. 433-453. [Optryk af Hjarvard 2016b]

Hjarvard, Stig; Mortensen, Mette & Eskjær, Mikkel Fugl (2015). “Introduction. Three dynamics of mediatized conflicts.” I: Eskjær, Mikkel Fugl; Hjarvard, Stig & Mortensen, Mette (red.). The Dynamics of Mediatized Conflicts. New York: Peter Lang, s. 1-27

Jameson, Fredric (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, N.C.: Duke University Press

Kaspersen, Lars Bo (2021). “Anthony Giddens.” I: Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.). Klassisk og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzel, s. 683-702

Krotz, Friedrich (2009). “Mediatization: A concept with which to grasp media and societal change.” I: Lundby, Knut (red.). Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, s. 21-40

Krotz, Friedrich (2014). “Mediatization as a mover in modernity: Social and cultural change in the context of media change.” I: Lundby, Knut (red.). Mediatization of Communication. (Handbooks of Communication Science, Vol. 21.) Berlin: De Gruyter Mouton, s. 131-161

Livingstone, Sonia (2009). “On the Mediation of Everything.” Journal of Communication, 59 (1), s. 1-18

Livingstone, Sonia & Lunt, Peter (2014). “Mediatization: An emerging paradigm for media and communication research?” I: Lundby, Knut (red.). Mediatization of Communication. (Handbooks of Communication Science, Vol. 21.) Berlin: De Gruyter Mouton, s. 703-723

Lundby, Knut (red.) (2014a). Mediatization of Communication. (Handbooks of Communication Science, Vol. 21.) Berlin: de Gruyter Mouton

Lundby, Knut (2014b). “Mediatization of communication.” I: Lundby, Knut (red.). Mediatization of Communication. (Handbooks of Communication Science, Vol. 21.) Berlin: De Gruyter Mouton, s. 3-35

Lunt, Peter & Livingstone, Sonia (2016). “Is ‘mediatization’ the new paradigm for our field? A commentary on Deacon and Stanyer (2014, 2015) and Hepp, Hjarvard and Lundby (2015).” Media, Culture & Society, 38 (3), s. 462-470. https://doi.org/10.1177/0163443716631288

Martín-Barbero, Jesus (1993) Communication, Culture and Hegemony: From the Media to the Mediations. Oversat af Fox, Elizabeth & White, Robert A. London: Sage. [1987]

Meyrowitz, Joshua (1993). “Images of media: Hidden ferment – and harmony – in the field.” Journal of Communication, 43 (3), s. 59-66

Murdock, Graham (2017). “Mediatisation and the transformation of capitalism: The elephant in the room.” Javnost – The Public, 24 (2), s. 119-135. https://doi.org/10.1080/13183222.2017.1290745

Schrøder, Kim Christian (2017). “Towards the ‛audiencization‘ of mediatization research? Audience dynamics as co-constitutive of mediatization processes.” I: Driessens, Olivier; Bolin, Göran; Hepp, Andreas & Hjarvard, Stig (red.). Dynamics Of Mediatization. Institutional Change and Everyday Transformations in a Digital Age. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 85-115

Schulz, Winfried (2004). “Reconstructing mediatization as an analytical concept.” European Journal of Communication, 19 (1), s. 87-101

Scolari, Carlos Alberto; Fernández, José Luis & Rodríguez-Amat, Joan Ramon (red.) (2021). Mediatization(s). Theoretical Conversations between Europe and Latin America. Bristol: Intellect Books

Scolari, Carlos Alberto & Rodríguez-Amat, Joan Ramon (2018). “A Latin American approach to mediatization: Specificities and contributions to a global discussion about how the media shape contemporary societies.” Communication Theory, 28 (2), s. 131-154

Silverstone, Roger (2005). “The sociology of mediation and communication.” I: Calhoun, Craig; Rojek, Chris & Turner, Bryan (red.). The Sage Handbook of Sociology. London: Sage, s. 188-207

Thornton, Patricia H.; Ocasio, William & Lounsbury, Michael (2012). The Institutional Logics Perspective. A New Approach to Culture, Structure and Process. Oxford: Oxford University Press

van Dijck, José; Poell, Thomas & de Waal, Martijn (2018). The Platform Society. Public Values in a Connective World. Oxford: Oxford University Press

Verón, Eliseo (2014). “Mediatization theory: A semio-anthropological perspective and some of its consequences.” MATRIZes, 8 (1), s. 1-8

Zuboff, Shoshana (2019). The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. London: Profile Books