Medialisering af politik

Medialisering af politik Med medialisering af politik forstås den historiske proces, hvorigennem den politiske institution bestående af parlamenter, partier, valghandlinger osv. i stigende grad bliver afhængige af medierne og deres logik, men samtidig også den proces, hvor medierne integreres i de politiske organisationer og aktørernes virke (Hjarvard 2008: 65; Esser & Strömbeck 2014: 6). Begrebet […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Mark Blach-Ørsten
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Blach-Ørsten 2016, Strömbäck 2008

Reference

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2012). Scandalous: The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Altheide, David L. & Snow, Robert P. (1979). Media Logic. London / New York: Sage

Asp, Kent (1986). Mäktiga massemedier. Stockholm: Akademilitteratur

Asp, Kent (2014). “News media logic in a New Institutional Perspective.” Journalism Studies, 15 (3), s. 256-270

Binderkrantz, Anne Skorkjær; Munk Christiansen, Peter & Helboe Pedersen, Helene (2015). “Interest group access to the bureaucracy, parliament, and the media.” Governance, 28 (1), s. 95-112

Blach-Ørsten, Mark (2016). “Politikkens medialisering: Et ny-institutionelt perspektiv.” I: Hjarvard, Stig (red.). Medialisering: Mediernes rolle i social og kulturel forandring. København: Hans Reitzel, s. 185-216

Chadwick, Andrew (2017). The Hybrid Media System: Politics and Power. New York: Oxford University Press

Elmelund-Præstekær, Christian; Hopmann, David Nicolas & Nørgaard, Asbjørn Sonne (2011). “Does mediatization change MP-media interaction and MP attitudes toward the media? Evidence from a longitudinal study of Danish Mps.” The International Journal of Press/Politics, 16 (3), s. 382-403

Enli, Gunn & Simonsen, Chris-Adrian (2018). “‘Social media logic’ meets professional norms: Twitter hashtags usage by journalists and politicians.” Information, Communication & Society, 21 (8), s. 1081-1096

Esmark, Anders & Blach-Ørsten, Mark (2011). “Et komparativt blik på den politiske kommunikationskultur i Danmark.” Tidsskriftet Økonomi & Politik, 84 (1), s. 3-18

Esmark, Anders & Mayerhöffer, Eva (2014). “Public agenda-setting between media logic and political logic.” I: Pfetsch, Barbara (red.). Political Communication Cultures in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 219-245

Esser, Frank, & Strömbäck, Jesper (red.) (2014). Mediatization of Politics: Understanding the Transformation of Western Democracies. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Hernes, Gudmund (1978). “Det mediavridde samfunn.” I: Hernes, Gudmund (red.). Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon. Oslo: Universitetsforlaget, s. 181-195

Hjarvard, Stig (2008). En verden af medier. Medialisering af politik, sprog, religion og leg. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Maurer, Peter & Pfetsch, Barbara (2014). “News coverage of politics and conflict levels.” Journalism Studies, 15 (3), s. 339-355. <DOI: 10.1080/1461670X.2014.889477> (Set 12.05.2020 Kun abstract)

Mazzoleni, Gianpietro, & Schulz, Winfried (1999). “‘Mediatization’ of politics: A challenge for democracy?” Political Communication, 16 (3), s. 247-261

Nygren, Gunnar & Niemikari, Risto (2019). “Media logics as parts of the political toolkit: A critical discussion on theories of mediatisation of politics.” I: Johansson, Karl Magnus & Nygren, Gunnar (red.). Close and Distant: Political Executive-Media Relations in Four Countries. Göteborg: Nordicom, s. 197-220

Strömbäck, Jesper (2008). “Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics.” The International Journal of Press/Politics, 13 (3), s. 228-246

Van Aelst, Peter; Thesen, Gunnar; Walgrave, Stefaan & Vliegenthart, Rens (2014). “Mediatization and political agenda-setting: Changing issue priorities?” I: Esser, Frank, & Strömbäck, Jesper (red.). Mediatization of Politics: Understanding the Transformation of Western Democracies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 200-220

Van Dijck, José & Poell, Thomas (2013). “Understanding social media logic.” Media and Communication, 1 (1), s. 2-14

Zeh, Reimar & Hopmann, David Nicolas (2013). “Indicating mediatization? Two decades of election campaign television coverage.” European Journal of Communication, 28 (3), s. 225-240

Ørsten, Mark (2005). “Nyhedsinstitutionen: Et ny-institutionelt perspektiv på den medierede politiske kommunikation.” Tidsskriftet Økonomi & Politik, 78 (3), s. 13-28