Medialekt

Medialekt Medialekt er en betegnelse for det sprog og den interaktionsform, der præger digitale dialogmedier, herunder sociale medier. Sprogvarianten medialekt lægger sig i forlængelse af andre -lekter, fx dialekter, sociolekter, kronolekter og idiolekter, der ifølge Erik Hansen (1979) kan anskues som varianter af dansk sprog, som er korrelerede med henholdsvis geografiske, sociale, generationsmæssige eller individuelle […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktører Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Berthelsen, Hougaard og Christensen, 2019, Hougaard og Balleby, 2019

Reference

Berthelsen, Ulf Dalvad; Hougaard, Tina Thode og Christensen, Mette Vedsgaard (2019). “Medialekter i et grammatisk og didaktisk perspektiv”. I: Goldshtein, Yonatan Hansen; Schoonderbeek, Inger og Hougaard, Tina Thode (red.). 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet, s. 95-111

Crystal, David (2009). Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University

Hansen, Erik (1979). “Den danske rigssprogsnorm”. NyS, Nydanske Sprogstudier, 12 (12), s. 65-82

Herring, Susan C. (2022). “Grammar and Electronic Communication”. I: Chapelle, Carol A. (red.). The Encyclopedia of Applied Linguistics. Hoboken, N.J.: Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0466.pub2

Hjarvard, Stig (2007). “Sprogets medialisering”. Språk i Norden, 38 (1), s. 29-45

Hougaard, Tina Thode & Balleby, Lasse (2019). “Medialektale træk i digitale dialoger”. Språk i Norden, 49 (1), s. 7-23

Kristiansen, Anna & Rathje, Marianne (2014). “‘Det kommer an på hvilken stavefejl det er’. Unges holdninger til stavefejl i nye medier”. NyS, Nydanske Sprogstudier, 46 (46), s. 103-131

White, Jonathan R. (2015) “Processes and variations in language economization”. Ampersand, 2, s. 72-82