Massekommunikation

Massekommunikation Begrebet massekommunikation opstår i slutningen af 1930’erne i tilknytning til den øgede bevidsthed om, at man lever i et samfund af en ny type, nemlig et massesamfund med masseproduktion, masseforbrug og ikke mindst massemedier. Nogle forskere har hævdet, at massekommunikation er et begreb, som ikke kan defineres. Der er blot tale om en praktisk […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Peters 1999, Schrøder 2009, McQuail 2005/2010

Reference

Altheide, David L. & Snow, Robert P. (1979). Media Logic. Beverly Hills, Calif.: Sage

Berelson, Bernard (1949). “What Missing the Newspaper Means.” I: Lazarsfeld, Paul F. & Stanton, Frank M. (red.). Communication Research 1948-9. (Publications of the Bureau of Applied Social Research). New York: Harpers & Brothers [Genoptr. i Peters & Simonson, 2004]

Carey, James W. (1975). “A Cultural Approach to Communication.” Communication, 2, s. 1-22

Dayan, Daniel & Katz, Elihu (1992). Media Events. The Live Broadcasting of History. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Elliott, Philip (1972). The Making of a Television Series. A Case Study in the Production of Culture. London: Constable

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies University of Birmingham 1973-75, 7. Genoptr. som “Encoding/Decoding” i: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Maletzke, Gerhard (1963). Psychologie der Massenkommunikation. Hamburg: Hans Bredow Institut

McQuail, Denis (1969). Towards a Sociology of Mass Communication. London: Collier-Macmillan

McQuail, Denis (2005/2010). McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage [5. udg. 2005; 6.udg. 2010]

Peters, John Durham (1999). Speaking Into the Air. A History of the Idea of Communication. Chicago: University of Chicago Press

Peters, John Durham & Simonson, Peter (red.) (2004). Mass communication and American social thought. Key texts, 1919-1968. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield

Schrøder, Kim (2009). “Massekommunikation.” I: Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens Lautrup (red.). Kommunikationsteori. En grundbog. København: Hans Reitzel

Westley, Bruce & MacLean, Malcolm (1957). “A Conceptual Model for Mass Commmunication Research.” Journalism Quarterly, 34, s, 31-38