Målgruppeanalyse

Målgruppeanalyse Målgruppeanalysen giver den indsigt, der skal til for at kommunikere optimalt til en specifik målgruppe, til forskel fra den form for massekommunikation, der forsøger at kommunikere optimalt til alle. Udgangspunktet for målgruppeanalyse er dermed variation og mangfoldighed frem for ensartethed. Målgruppeanalyse og segmentering af befolkninger er udviklet i takt med, at der både i […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Pernille Almlund
Supplerende læsning

Dahl 1997; Krag Jacobsen 2011; Rasmussen & Fischer 2008

Reference

Almlund, Pernille; Andersen, Nina Blom; Halkier, Bente & Schrøder, Kim (2020). “Public communication campaigns as mundane category”. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 36 (68). [I trykken]

Anderson, C. W. (2011). “Between creative and quantified audiences: Web metrics and changing patterns of newswork in local US newsrooms”. Journalism, 12 (5), s. 550-566

Athique, Adrian (2018). “The dynamics and potentials of big data for audience research”. Media, Culture & Society, 40 (1), s. 59-74

Bolin, Göran & Schwarz, Jonas Andersson (2015). “Heuristics of the algorithm: Big Data, user interpretation and institutional translation”. Big Data & Society, s. 1-12

Bourdieu, Pierre (1986). “The Forms of Capital”. I: Richardson, John G. (red.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood

Bourdieu, Pierre (1989). “Social Space and Symbolic Power”. Sociological Theory, 7 (1), s. 14-25

Bourdieu, Pierre (1991). Language & Symbolic Power. Cambridge: Polity

Bourdieu, Pierre (1994). “De tre former for teoretisk viden”. I: Callewaert, Staff; Munk, Martin; Nørholm, Morten & Petersen, Karin Anna (red.). Pierre Bourdieu. Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. København: Akademisk

Bourdieu, Pierre (1997). Af praktiske grunde. Omkring teorien om menneskelig handlen. Hans Reitzel

Bourdieu, Pierre (2000). “Participant Objectivation: Breaching the Boundary Between Anthropology and Sociology – how?” Huxley Memorial Lecture 2000. The Royal Anthropological Institute, London

Bourdieu, Pierre (2007). Den praktiske sans. København: Hans Reitzel.

Bourdieu, Pierre & Waquant, Loïc J. D. (1996). Refleksiv sociologi. København: Hans Reitzel

Carey, Martha Ann (2015). “Focus Groups”. I: Wright, James D. (red.). International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences, Vol. 9. 2. udg. Amsterdam: Elsevier, s. 274-279

Cheesman, Robin & Thing Mortensen, Arne (1987). Om målgrupper. Papirer om faglig formidling. RUC. [Genoptryk 1991]

Couldry, Nick & Turow, Joseph (2014). “Advertising, Big Data, and the Clearance of the Public Realm: Marketers’ New Approaches to the Content Subsidy”. International Journal of Communication, 8, s. 1710-1726

Dahl, Henrik (1993). “Har du overvejet at ændre hele dit liv?” Dansk Sociologi, 4 (1), s. 20-34

Dahl, Henrik (1997). Hvis din nabo var en bil. København: Akademisk

Dean, Mitchell (2006). Governmentality – Magt og styring i det moderne samfund. København: Forlaget Sociologi

Dervin, Brenda. (2003). “Audience as listener and learner, teacher and confidante: The Sense-Making Approach”. I: Dervin, Brenda &
Foreman-Wernet, Lois med Eric Lauterbach (red). Sense-Making Methodology Reader: Selected Writings of Brenda Dervin. Cresskill, N.J.: Hampton Press

Dervin, Brenda & Frenette, Michelle (2003). “Sense-Making Methodology: Communicating Communicatively with Campaign Audiences”. I: Dervin, Brenda & Foreman-Wernet, Lois med Eric Lauterbach (red.). Sense-Making Methodology Reader. Selected Writings of Brenda Dervin. Creskill, N.J.: Hampton Press

Douglas, Mary (1966). Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge. [Genoptryk 2002 som Routledge Classic, med nyt forord af Mary Douglas.]

Douglas, Mary (1992). Risk and Blame. Essays in Cultural Theory. London: Routledge

Fisher, Eran & Mehozay, Yoav (2019). “How algorithms see their audience: media epistemes and the changing conception of the individual”. Media, Culture & Society, 4 (8), s. 1176-1191

Fiske, John (1990). Introduction to Communication Studies. 2. udg. London: Routledge. [1. udg. 1982; 3. udg. 2011, med
Harry Jenkins: “Why Fiske still matters”., s. xii – xxxviii.]

Gadamer, Hans Georg (1999). “Forståelsens historicitet som det hermeneutiske princip”. I: Gulddal, Jesper & Møller, Martin (red.). Hermeneutik. En antologi om forståelse. København: Gyldendal

Gallup (2020). <https://tns-gallup.dk/gallupkompas. > [Set 04.05.20]

Gulddal, Jesper & Møller, Martin (1999). “Fra filologi til filosofi – introduktion til den moderne hermeneutik”. I: Gulddal, Jesper & Møller, Martin (red.). Hermeneutik. En antologi om forståelse. København: Gyldendal

Halkier, Bente (2016). Fokusgrupper. 3. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. [1. udg. 2002; 2. udg. 2008]

Hall, Stuart (1973). “Encoding and decoding in the television discourse”. Stencilled Paper no. 7, Centre for Contemporary Cultural Studies. [Forkortet udgave i Hall, Stuart m.fl. (red.) (1980). Culture, Media, Language. London: Hutchinson, s. 128-138]

Hansen, Erik Jørgen & Hjorth Andersen, Bjarne (2000). Et sociologisk værktøj. Introduktion til den kvantitative metode. København: Hans Reitzel [2. udg. 2009]

Kosinski, Michal; Stillwell, David & Graepel, Thore (2013). “Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior”. PNAS, 110 (15), s. 5802-5805. <https://www.pnas.org/content/110/15/5802 > [Set 27.09.20]

Krag Jacobsen, Jan (2011). 29 spørgsmål. En moderne retorik til planlægning af kommunikation. 2. udg. København: Samfundslitteratur [1. udg. 1997 (25. spørgsmål …)]

Kristiansen, Søren & Krogstrup, Hanne Kathrine (1999). Deltagende observation. Introduktion til en forskningsmetodik. København: Hans Reitzel. [2. udg. 2015]

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2015). Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. 3. udg. København: Hans Reitzel

Luhmann, Niklas (2002). Risk. A Sociological Theory. Transaction Publishers. [Orig. Soziologie des Risikos. 1993] [Genoptryk 2017, London: Routledge]

Lunt, Peter & Livingstone, Sonia (1996). “Rethinking the focus group in media and communication research”. [online]. London: LSE Research Online. [Tilgængelig fra <http://eprints.lse.ac.uk/archive/00000409 > [Set 27.09.20]

Olsen, Henning (1998). Tallenes talende tavshed. Måleproblemer i surveyundersøgelser. København: Akademisk

Peirce, Charles Sanders (1894). “What Is a Sign?” Genoptrykt i: The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. Bind 2 (1893-1913). (1998). Bloomington, Ind.: Indiana University Press, s. 4-10

Pooley, Jefferson & Katz, Elihu (2008). “Further Notes on Why American Sociology Abandoned Mass Communication Research”. Journal of Communication, 58, s. 767-786

Rasmussen, Christian Viktor & Fischer, Louise Harder (2008). Målgruppeanalyse. Lær din målgruppe at kende. København: Nyt Teknisk Forlag

Schrøder, Kim (2003). “Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews”. MedieKultur, 35, s. 63-73

Schrøder, Kim (2015). “Reception analysis”. I: Mazzoleni, Gianpetri m.fl. (red.). The International Encyclopedia of Political Communication. Oxford: John Wiley & Sons

Schutz, Alfred (1970). Reflections on the Problems of Relevance. Westport, Conn.: Greenwood

Schutz, Alfred (2006). “Making music together. A study of social relationships”. Social Research, 2006 (93), s. 15-28

Windahl, Sven; Signitzer, Benno & Olson, Jean T. (1992). An Introduction to Planned Communication. London: SAGE