Lydkunst

Lydkunst Ved lydkunst forstås en kunstnerisk aktivitet, hvor lyd og lytning er centralt. Historisk set har der været tale om værker, der lå uden for eller i udkanten af den traditionelle musikinstitution, eksempelvis fluxus-værker og elektroakustiske eksperimenter. De seneste ca. 40 år har lydkunsten dog bredt sig til andre kunstarter end musikken og findes eksempelvis […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Erik Granly Jensen
Emneredaktør Ib Poulsen
Supplerende læsning

Engström & Stjerna 2006, Kahn 1999, Labelle 2006, Schafer 1977

Reference

Engström, Andreas & Stjerna, Åsa (red.) (2006). Ljudkonst: Rumsliga Aspekter. (Temanr. af Nutida Musik, 4 (1), 2006) [Online-udg. <http://www.nutidamusik.se/> Søg på ‘ljudkonst’.]

Kahn, Douglas (1999). Noise Water Meat. A History of Sound in the Arts. Cambridge, Mass.: MIT Press

Labelle, Brandon (2006). Background Noise. Perspectives in Sound Art. New York: Continuum

Schafer, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Alfred A. Knopf [Genudg. som Schafer 1994]

Schafer, R. Murray (1994). The Soundscape: Our Sonic Environment and the Turning of the World. Rochester, Vt.: Destiny