Lyd i medierne

Lyd i medierne Lyd indgår som et særligt forskningsfelt inden for medievidenskaben. Uden nødvendigvis at være begrebsliggjort som sådan er lyd et vigtigt tema også inden for fag som retorik, musikvidenskab og æstetik. Her præsenteres teorier om lyd knyttet til naturlige lyde og til medieret lyd. Naturlige lyde. Perceptionsteorien forklarer, hvordan mennesket opfatter lyde. Det, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lars Nyre
Emneredaktør Ib Poulsen
Reference

Altman, Rick (1992). “The Material Heterogeneity of Recorded Sound.” I: Altman, Rick (red.). Sound Theory: Sound Practice. New York: Routledge

Bolter, Jay David & Grusin, Richard (1999). Remediation: Understanding New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Briggs, Asa & Burke, Peter (2002). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. Cambridge: Polity

Bruhn Jensen, Klaus (2006). “Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen.” Særnummer om Lyd og medier, red. af Tem Frank Andersen m.fl. MedieKultur, 22 (40), s. 5-13

Bull, Michael (2000). Sounding Out the City: Personal Stereos and the Management of Everyday Life. Oxford: Berg

Chion, Michel (1990). L’Audio-vision. Paris: Editions Nathan [Eng. overs. 1994)

Chion, Michel (1994). Audio-Vision: Sound on Screen. Overs. af Claudia Gorbman. New York: Columbia University Press

Eisenberg, Evan (1987). The Recording Angel: Explorations in Phonography. New York: McGraw-Hill [Udv, udg, Yale University Press, 2005]

Gibson, James J. (1966). The Senses Considered as Perceptual Systems. Boston, Mass.: Houghton Mifflin

Goffman, Erving (1981). “Radio Talk.” I: Forms of Talk. Philadelphia, Penn.: University of Pennsylvania Press

Gorbman, Claudia (1987). Unheard Melodies. Narrative Film Music. London: British Film Institute / Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Handel, Stephen (1989). Listening. An Introduction to the Perception of Auditory Events. Cambridge, Mass.: MIT Press

Have, Iben (2006). “Musik og følelser i danske tv-dokumentarer.” Særnummer om Lyd og medier, red. af Tem Frank Andersen m.fl. MedieKultur, 22 (40), s. 27-37

Hermann, Thomas; Hunt, Andy & Neuhoff, John (red.) (2011). The Sonification Handbook. Berlin: Logos

Horton, Donald & Wohl, Richard (1956). “Mass Communication and Para-Social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance.” Psychiatry, 19(3) [Genoptr. I: Gumpert, Gary & Cathcart, Robert (red.) (1979). INTER/MEDIA: Interpersonal Communication in a Media World. New York: Oxford University Press

Ihde, Don (1976). Listening and Voice. A Phenomenology of Sound. Athens, Ohio: Ohio University Press. [2. udg. 2007, Albany, NY: State University of New York Press]

Langkjær, Birger (2000). Den lyttende tilskuer. Perception af lyd og musik i film. København: Museum Tusculanum. [Rev. udg. af ph.d.-afhandling, Institut for Film- & Medievidenskab, Københavns Universitet, 1998]

Lyngvær, Jørgen Warvik; Eide, Linda & Nyre, Lars (2017). Lydjournalistikk. Ei innføring i radio og podkasting. Oslo: Samlaget

Lønstrup, Ansa (2004). Stemmen og Øret. Studier i vokalitet og auditiv kultur. Aarhus: Klim

Maasø, Arnt (2002). ‘Se hva som skjer’. En studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV. Oslo: Unipub

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill / London: Routledge. [Genudg. 2001 som Routledge Classics]

McLuhan, Marshall (1994). Understanding Media: The Extensions of Man. [Genudg. m. indledn. af Lewis H. Lapham. Cambridge, Mass.: MIT Press]

Nyre, Lars (2008). Sound Media. From Live Journalism to Music Recording. London / New York: Routledge

Poulsen, Ib (2006a). Radiomontagen og dens rødder. Et studie i den danske radiomontage med vægt på dens radiofoniske genreforudsætninger. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Poulsen, Ib (2006b). “Det imaginære rum.” Særnummer om Lyd og medier, red. af Tem Frank Andersen m.fl. MedieKultur, 22 (40), s. 38-43

Scannell, Paddy (2000). “For Anyone as Someone Structures.” Media, Culture & Society, 22 (1), s. 5-24

Schafer, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Alfred A. Knopf. [Genudg. som Schafer 1994]

Schafer, R. Murray (1994). Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, Vt.: Destiny

Vlahos, James (2019). Talk to Me. Amazon, Google, Apple and the Race for Voice-controlled AI. London: RH Business Books