Lokal- og regionalt tv (Danmark)

Lokal- og regionalt tv (Danmark) Lokal-tv blev indført i Danmark i forbindelse med forsøgsordningen for lokalradio og -tv i 1983 ud fra de samme lovgivningsmæssige formål, som var gældende for lokalradio, dvs. med deltagelse fra græsrodsorganisationer, fagbevægelsen, organisationer oprettet til formålet og lokale medievirksomheder m.v. Det var dog kendetegnende for lokal-tv, at den professionelle og dermed […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Per Jauert
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Jauert & Prehn 2002

Reference

Hjarvard, Stig & Søndergaard, Henrik (1988). Nærsyn på fjernsyn. Kanal 2 og Weekend-TV. København: C.A. Reitzel

Jauert, Per (1990). “Massemedier, kultur og lokalsamfund.” I: Horstbøll, Henrik & Nielsen, Henrik Kaare (red.). Delkulturer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 101-126

Jauert, Per & Prehn, Ole (1995). Lokalradio og -tv. Nu og i fremtiden. København: Kulturministeriet

Jauert, Per & Prehn, Ole (2000). “Træskodans på hitlisten – TV 2’s regionale programmer.” I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Søndergaard, Henrik (red.). TV 2 på skærmen. Analyser af TV 2’s programvirksomhed. København: Samfundslitteratur

Jauert, Per & Prehn, Ole (2002). Mangfoldighed og kvalitet. Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv. København: Kulturministeriet