Lokal- og nærradio (Danmark)

Lokal- og nærradio (Danmark) Den danske fagterminologi er ikke i overensstemmelse med den internationale (angelsaksiske) på området. Internationalt benyttes fagtermen local radio om en station, der sender til et større område end en kommune. Denne kaldes i Danmark en regionalradio, fx DR’s regionalradioer. Internationalt kaldes en station, der sender inden for et byområde eller en kommune […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Per Jauert
Emneredaktør Ib Poulsen
Reference

AMARC-Europe (1994). One Europe – Many Voices. Democracy and Access to Communication. AMARC-Europe Pan-European Conference of community radio broadcasters, Ljubljana, Slovenia. Shieffield: AMARC

Brecht, Bertolt (1932). “Der Rundfunk als Kommunikationsapparat.” Blätter des Hessischen Landestheaters, Darmstadt, 16, July 1932

Carpentier, Nico; Lie, Rico & Servaes, Jan (2007). “Multitheoretical Approaches to Community Media: Capturing Specificity and Diversity.” I: Fuller, Linda K. (red.). Community Media. International Perspectives. New York: Palgrave Macmillan, s. 219-235

Enzensberger, Hans Magnus (1970). “Baukasten zu einer Theorie der Medien.” Kursbuch 20/März 1970, s. 159-186 [Genoptr. I: Palaver. Politische Überlegungen (1967-1973). Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 91-128. Se også Ensenberger 1997] [Da.overs. 1971]

Enzensberger, Hans Magnus (1971). “Byggesæt til en medieteori.” Vindrosen (3), s. 2-29

Enzensberger, Hans Magnus (1997). Baukasten zu einer Theorie der Medien. Kritische Diskurse zur Pressefreiheit. Udg. m. indl. af Peter Glotz. Reinhard Fischer

Jauert, Per (1990). “Massemedier, kultur og lokalsamfund.” I: H. Horstbøll, Henrik & Nielsen, Henrik Kaare (red.). Delkulturer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 101-126

Jauert, Per (1997). “Radio i en tv–tid.” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk Mediehistorie. Bd. 3. 1960-1995. København: Samleren, s. 178-199. [Genoptr. København: Samfundslitteratur, 2003]

Jauert, Per & Prehn, Ole (1995). Lokalradio og -tv. Nu og i fremtiden. København: Kulturministeriet

Jauert, Per & Prehn, Ole (2002). Mangfoldighed og kvalitet. Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv. København: Kulturministeriet

Lewis, Peter M. & Booth, Jerry (1989). The Invisible Medium. Public, Commercial and Community Radio. London: Macmillan Education

Thygesen, Erik (red.) (1974). Folkets røst. Offentlig adgang til massemedierne. København: Tiderne Skifter