Logos, etos og patos

Logos, etos og patos Det var filosoffen Aristoteles, der i første bog af sin Retorik (ca. 340 f.v.t.) fastslog, at de tre vigtigste bevismidler eller argumenttyper i retorik er logos, etos og patos. For Aristoteles og mange andre retoriske tænkere er retorik lig med argumentation – endda kun visse slags argumentation, nemlig dem, hvor en […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Christian Kock
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Wille 2007, Jørgensen & Villadsen 2009, Fafner 1977, Kock 2004

Reference

Aristoteles (1991). Retorik. Overs. m. intro. af Thure Hastrup. København: Museum Tusculanum

Fafner, Jørgen (1977). Retorik: klassisk og moderne. Indføring i nogle grundbegreber. København: Akademisk Forlag. [Genoptr. m. ny sats 2005]

Jørgensen, Charlotte & Villadsen, Lisa (red.) (2009). Retorik: Teori og praksis. København: Samfundslitteratur

Kock, Christian (2004). “Troværdighed – hvad taler vi om?” I: Femø Nielsen, Mie (red.). Spin, selvfremstilling og samfund – public relations som reflekterende praksis. København: Samfundslitteratur, s. 279-305

Westen, Drew (2007). The Political Brain: How People Vote and How to Change Their Minds: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation. New York: Public Affairs

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur