Logo

Logo Et logo er en mærkning, som anvendes på budskaber af enhver art: fra visitkort, brevpapir og annoncer over produkter og deres emballering til bygninger og sågar landskaber. Logoets formål er at gøre afsenderen genkendelig og identificérbar for offentligheden. Det fungerer som et vartegn for en virksomhed, en offentlig institution, et produkt eller en tjenesteydelse, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Christian Jantzen
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Mollerup 1997, Evamy 2007

Reference

Airey, David (2014). Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities. 2. udg. Berkeley, Calif.: New Riders [1.udg. 2009]

Evamy, Michael (2007). Logo. London: Laurence King

Graakjær, Nicolai (2011). Musik i tv-reklamer – teori og analyse. København: Samfundslitteratur

Graakjær, Nicolai & Jantzen, Christian (2009). “Producing corporate sounds. An interview with Karsten Kjems and Søren Holme on sonic branding.” I: Graakjær, Nicolai & Jantzen, Christian (red.). Music in Advertising. Commercial Sounds in Media Communication and Other Settings. Ålborg: Aalborg University Press, s. 259-274

Mollerup, Per (1997). Marks of Excellence. The History and Taxonomy of Trademarks. London: Phaidon. [Rev. og udv. udg. 2013]

Van Grinsven, Bo & Das, Enny (2016). “Logo design in marketing communications: Brand logo complexity moderates exposure effects on brand recognition and brand attitude”. Journal of Marketing Communications, 22 (3), s. 256-270