Live

Live Live eller direkte tv er betegnelsen for fjernsynsprogrammer (eller dele heraf), som modtages samtidig med, at de sendes, dog med den tidsforskydning, som følger af den tekniske transmission over store afstande, fx via satellit (Winston 1998). Det, som er levende, er ægte. Det, som ikke er live, er båndet, lagret på dåse (jf. canned […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Se også Tv
Supplerende læsning

MacGregor 1997

Reference

Bourdon, Jérôme (2000). “Live Television culture is still alive. On television as an unfulfilled promise.” Media, Culture and Society, 22 (5), s. 531-556

Feuer, Jane (1983). “The Concept of Live Television. Ontology as Ideology.” I: Kaplan, E. Ann (red.). Regarding Television. Critical Approaches – An Anthology. (The American Film Institute monograph series, 2). Los Angeles: University Publications of America

Hjarvard, Stig (1992). ”Live” – om tid og rum i TVnyheder. MedieKultur, 19, s. 21-38

MacGregor, Brent (1997). Live, Direct and Biased? Making Television News in the Satellite Age. London: Arnold

Winston, Brian (1998). Media, Technology and Society. A History: From the Telegraph to the Internet. London/New York: Routledge