Litteratursociologi

Litteratursociologi Litteraturbegrebet dækker både litteraturen som æstetiske artefakter og litteratur som trykte publikationer. Den litteratursociologi, som har været knyttet til litteraturvidenskaben, har hovedsageligt beskæftiget sig med litteratur i den første betydning, mens litteratur i den brede betydning har været dækket af historikere, boghistorikere og kulturhistorikere. Samtidig har litteratursociologien dog også været et interdisciplinært felt, hvor […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Hans Jørn Nielsen
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Bourdieu, Pierre (1993). The field of cultural production. Essays on art and literature. Udg. med indl. af Randall Johnson. New York: Columbia University Press / Cambridge: Polity

Chartier, Roger (2010). “Læserfællesskaber.” I: Bjerring-Hansen, Jens & Jelsbak, Torben (red.). Boghistorie. (Moderne Litteraturteori 8). Århus: Aarhus Universitetsforlag

Darnton, Robert (1982). “What is the history of books?” Daedalus, 111 (3): 65-83. [ Overs. og udg. i: Bjerring-Hansen, Jens & Jelsbak, Torben (red.) (2010). Boghistorie. (Moderne Litteraturteori 8). Århus: Aarhus Universitetsforlag]

Escarpit, Robert (1958). Sociologie de la littérature. Paris: Presses Universitaires de France [Da. overs. 1972]

Escarpit, Robert (1972). Bogen og læseren. Overs. af Hans Hertel. København: Hans Reitzel]

Goldmann, Lucien (1964). Pour une Sociologie du Roman. Paris: Gallimard [Eng.overs. 1975]

Goldmann, Lucien (1975). Towards a sociology of the novel. Overs.af Alan Sheridan. London: Tavistock Publications

Hertel, Hans (1983). Den daglige bog. Bøger, formidlere og læsere i Danmark gennem 500 år. København: Christian Ejlers

Hertel, Hans (1989). ” Bogen mellem sidegaden og supermarkedet. Litteraturen i multi-mediesamfundet.” I: Munch-Petersen, Erland (red.). Litteratursociologi: en antologi. København: Bibliotekscentralen

Hertel, Hans (1995). “Bogen på mediernes supermarked.” I: Munch-Petersen, Erland (red.). Litteratursociologi: en antologi. 2. udg. København: Dansk BiblioteksCente

Hertel, Hans (1998). Litteraturens vaneforbrydere. Kritikere, forlæggere og lystlæsere – det litterære liv i Danmark gennem 200 år. 2. rev. og udv. udg. København: Gyldendal [1. udg. Forening for Boghåndværk, 1990]