Leder

Leder Lederen (efter eng. leader, ty. leiter, leitartikel) er en meningsartikel, der henviser til fakta og bygger på argumentation, men som i modsætning til hovedparten af indholdet i en traditionel avis ikke tilstræber en afbalanceret, upartisk og objektiv beskrivelse af sit emne. I lederen byder avisen på en holdning til og en mening om et […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Se også Avis Kommentar
Supplerende læsning

Bruhn Jensen 1996-1997/2003

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (1996-1997/2003). Dansk mediehistorie. Bd. 1-4. [Bd. 1-3. 1: Mediernes forhistorie 1840-1880. 2: 1880-1960. 3. 1960-1995. København: Samleren (1996-1997). Bd. 4.: 1995-2003. København: Samfundslitteratur (2003). Bd. 1-4 genoptr. samlet København: Samfundslitteratur (2003)]