Ledelseskommunikation

Ledelseskommunikation “Ledelseskommunikation” er sammensat af to centrale begreber i alle typer organisationer, nemlig ledelse og kommunikation. “Ledelse” forstås ofte som et spørgsmål om at opnå et mål gennem andre, hvorimod “kommunikation” handler om at udveksle information mellem mennesker. Ledelseskommunikation er dermed en disciplin, hvor kommunikation indgår som et centralt element i målopfyldelsen. I bred forstand […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Aggerholm, Asmuss, Ditlevsen m.fl. 2010, Femø Nielsen 2010, O’Rourke 2014

Reference

Aggerholm, Helle Kryger; Asmuss, Birte; Ditlevsen, Marianne Grove m.fl. (2010). Intern kommunikation under forandring. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Baldoni, John (2004). “Powerful Leadership Communication.” Leader to Leader, 32, s. 20-24

Barrett, Deborah J. (2006). “Leadership Communication: A Communication Approach for Senior-Level Managers.” I: Handbook of Business Strategy. Bingley: Emerald Group Publishing, s. 385-390 [Tilgængelig fra >https://scholarship.rice.edu/handle/1911/27037< (Set 27.03.18)]

Bordum, Anders (2016). “Strategisk Ledelseskommunikation.” I: Helder, Jørn & Nørgaard, Jens Lautrup (red.). Kommunikationsteori: en grundbog. (2. udg.). København: Hans Reitzel, s. 269-283

Cornelissen, Joep (2017). Corporate Communication. London: Sage

Femø Nielsen, Mie (2010). Strategisk kommunikation. København: Akademisk Forlag

Greve, Linda og Hildebrandt, Steen (2012). Forandrende ledelseskommunikation – metaforer i organisationer. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Hallahan, Kirk; Holtzhausen, Derina; Verčič, Dejan & Sriramesh, Krishnamurthy (2007). “Defining Strategic Communication.” International Journal of Strategic Communication, 1 (1), s. 3-35

Helth, Poula (2013). At tale med omtanke: Kommunikation i det personlige lederskab. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Johnsen, Erik (1997). “Ledelseskommunikation.” I: Johnsen, Erik og Hildebrandt, Steen (red.). Ledelse ´97. København: Børsens Forlag, s. 85-119

Johnsen, Erik (2003). “Ledelseskommunikation.” I: Helder, Jørn og Kragh, Bodil (red.). Når virksomheden åbner sit vindue. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 168-178

Kalla, Hannah K. (2005). “Integrated internal communications: a multidisciplinary perspective.” Corporate Communications: An International Journal, 10 (4), s. 302-314

Lundholt, Marianne W. (2018). “Hvad er ledelseskommunikation.” I: Lundholt, Marianne W. & Uldal, Anette (red.). Ledelseskommunikation. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Lundholt, Marianne W. &Uldal, Anette (2018). Ledelseskommunikation. Frederiksberg: Samfundslitteratur

O’Rourke, James (2014). “Management Communication in Transition.” I: Management Communication. Harlow: Pearson, s. 1-27

van Riel, Cees. B.M. & Fombrun, Charles J. (2007). Essentials of Corporate Communication: Implementing Practices for Effective Reputation Management. London: Routledge