Ledelse

Ledelse  I takt med at både private virksomheder og offentlige organisationer tillægger deres typografi og/eller interne kommunikation en større strategisk betydning end tidligere, er begreber som strategi og ledelse kommet til at spille en central rolle. Kommunikation opfattes i stigende grad som en faktor, der skal bidrage til virksomhedens eller organisationens overordnede forretnings- og forvaltningsmæssige målsætning. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Reference

Cornelissen, Joep (2011). Corporate Communication – A Guide to Theory and Practice. 3. udg. London: Sage [1. udg. 2004; 2. udg. 2008]

Grunig, James E. & Hunt, Todd (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston

Lynch, Richard (2006). Corporate Strategy. 4. udg. Harlow: Prentice Hall [1. udg. 1997]

Mintzberg, Henry (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row [2. udg. Prentice Hall, 1980]