Læser

Læser “Læser” bruges i medievidenskaben om den, som realiserer tekstens betydningspotentiale. Det indebærer både en teknisk færdighed i at afkode udtrykssystemerne i teksten (tale, skrift, billeder, bevægelser osv.), og en forståelsesfærdighed knyttet til fortolkning af dele og helhed. En kompetent læser evner ifølge OECD’s literacy-definition at forstå, bruge og reflektere over teksten (OECD 1999:10). Læser […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Supplerende læsning

Iser 1978

Reference

Eco, Umberto (1979). The role of the reader. Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [Genoptr. 1984]

Iser, Wolfgang (1976). Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München: Wilhelm Fink [Eng. overs. (1978]

Iser, Wolfgang (1978). The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. Baltimore, Md./London: Johns Hopkins University

OECD (1999). Measuring Student Knowledge and Skills. A New Framework for Assessment. Paris: OECD