Læser

Læser “Læser” bruges i medievidenskaben om den, som realiserer tekstens betydningspotentiale. Det indebærer både en teknisk færdighed i at afkode udtrykssystemerne i teksten (tale, skrift, billeder, bevægelser osv.), og en forståelsesfærdighed knyttet til fortolkning af dele og helhed. En kompetent læser evner ifølge OECD’s literacy-definition at forstå, bruge og reflektere over teksten (OECD 1999:10). Læser […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Iser 1978

Reference

Eco, Umberto (1979). The role of the reader. Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [Genoptr. 1984]

Iser, Wolfgang (1976). Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München: Wilhelm Fink [Eng. overs. (1978]

Iser, Wolfgang (1978). The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. Baltimore, Md./London: Johns Hopkins University

OECD (1999). Measuring Student Knowledge and Skills. A New Framework for Assessment. Paris: OECD