Læsefærdighedens historie

Læsefærdighedens historie I et mediehistorisk perspektiv er det interessant at følge forskellige typer af læsning og disse læseformers sociale betydning. Den meste læsning var i antikken formodentlig højtlæsning (en form for messen), også ved individuel læsning. Det var en læseform, der var knyttet til bogrullen og til et layout, hvor der ikke var mellemrum mellem […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Kolstrup
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Ong 1977, 1982/2002

Reference

Chartier, Roger (1997). “Du livre au lire.” I: Beaud, Paul m.fl.(red.). Sociologie de la communication. Paris: RESEAUX, CNET

Dehaene, Stanislas (2007). Les neurones de la lecture. Paris: Odile Jacob

Dehaene, Stanislas (2009). Reading in the brain. The new science of how we read. New York: Viking Penguin

Manguel, Alberto (1996). A History of Reading. London: Flamingo [Da. overs. 2003]

Manguel, Alberto (2003). Af læsningens historie. Overs. af Ole Husted Jensen. København: Gyldendal

Ong, Walter J. (1977). Interfaces of the Word – Studies in the Evolution of Consciousness and Culture. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Ong, Walter J. (1982/2002). Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London/New York: Methuen [2. udg. 2002, Routledge; jubilæumsudg. m. forord af John Hartley 2012]