Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Kritisk diskursanalyse er en af flere retninger inden for diskursanalyse. Der er dels udgivet nogle grundbøger, som giver en redegørelse for retningen (fx Bloor & Bloor 2007, Locke 2004), og dels en række antologier, der samler forskellige kritiske diskursanalytiske tilgange og dermed giver en oversigt over retningen ud fra forskellige synsvinkler (fx Lazar […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Louise Phillips
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Reference

Bloor, Meriel & Bloor, Thomas (2007). The Practice of Critical Discourse Analysis: An Introduction. London: Hodder Arnold

Carvalho, Anabela (2005). “Representing the Politics of the Greenhouse Effect: Discursive Strategies in the British Media.” Critical Discourse Studies, 2 (1), s. 1-29

Carvalho, Anabela (2008). “Mediated Discourse and Society. Rethinking the Framework of Critical Discourse Analysis.” Journalism Studies, 9 (2), s. 161-177

Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman (1999). Discourse in Late Modernity – Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press

Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman (2010). “Critical discourse analysis in organizational studies: towards an integrationist methodology.” Journal of management studies, 47 (6), s. 1213-1218

van Dijk, Teun A. & Kintsch, Walther (1983). Strategies of Discourse Comprehension. London: Academic

van Dijk, Teun A. (1991). Racism and the Press.  (Critical Studies in Racism and Migration). London: Routledge

van Dijk, Teun A. (1993). Discourse and Elite Racism. (SAGE Series on Race and Ethnic Relations, 6). London: Sage

van Dijk, Teun A. (1998). Ideology. A Multidisciplinary Approach. London: Sage [Genoptr. 2000]

van Dijk, Teun A. & Wodak, Ruth (red.) (2000). Racism at the Top. Parliamentary Discourses on Ethnic Issues in Six European Countries. (The investigation, explanation and countering of xenophobia and racism). Klagenfurt: Drava

van Dijk, Teun A. (2005). Discourse and racism in Spain and Latin America. (Discourse Approaches to Politics, Society and Culture). Amsterdam: John Benjamins

van Dijk, Teun A. (2008). Context and discourse: A sociocognitive approach. Cambridge/New York: Cambridge University Press [Genoptr. 2010]

van Dijk, Teun A. (2009). “Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach.” I: Wodak, Ruth & Meyer, Michael (red.) (2009). Methods of Critical Discourse Analysis. (Introducing Qualitative Methods series). 2. rev. udg. London: Sage, s. 62-86

Fairclough, Norman (1995a). Critical Discourse Analysis. The critical study of language. London: Longman. [2. udg. 2010]

Fairclough, Norman (1995b). Media Discourse. London: Edward Arnold

Fairclough, Norman & Wodak, Ruth (1997). “Critical Discourse Analysis.” I: van Dijk, Teun A. (red.).  Discourse as Social Interaction. Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction. Bd. 2. London: Sage, s. 258-284

Fairclough, Norman (2000). New Labour, New Language? London: Routledge

Fairclough, Norman (2006). Language and Globalization. London/New York: Routledge

Fairclough, Norman (2008). Kritisk diskursanalyse. En tekstsamling. Red. og overs. af Elisabeth Halskov Jensen. København: Hans Reitzel

Jewitt, Carey (red.) (2009). The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London: Routledge. [2. udg. 2013]

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996/2006). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge [2. udg. 2006]

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication. London: Arnold

Kress, Gunther (2010). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge

Lazar, Michelle M. (red.) (2005). Feminist Critical Discourse Analysis. Studies in Gender, Power and Ideology. London: Palgrave Macmillan

van Leeuwen, Theo (2008). Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. New York: Oxford University Press

Leitch, Shirley & Palmer, Ian (2010). “Analysing Texts in Context: Current Practices and New Protocols for Critical Discourse Analysis in Organization Studies.” Journal of Management Studies. 47 (6), s. 1194-1212

Locke, Terry (2004). Critical Discourse Analysis. (Continuum Research Methods Series). London/New York: Continuum International

Mumby, Dennis K. & Clair, Robin P. (1997). “Organisational Discourse.” I: van Dijk, Teun A. (red.).  Discourse as Social Interaction. Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction. Bd. 2. London: Sage, s. 181-205

Mumby, Dennis K. (2004). “Discourse, Power and Ideology: Unpacking the Critical Approach.” I: Grant, David; Hardy, Cynthia; Oswick, Cliff  & Putnam, Linda (red.). The Sage Handbook of Organizational Discourse. London: Sage, s. 237-259

Norris, Sigrid & Jones, Rodney H. (red.) (2005). Discourse in Action: Introducing Mediated Discourse Analysis. London: Routledge

Oberhuber, Florian & Krzyżanowski, Michał (2008). “Discourse analysis and ethnography.” I: Wodak, Ruth & Krzyżanowski, Michał (red.). Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. Basingstoke: Palgrave MacMillan

O’Halloran, Kieran (2004). Critical Discourse Analysis and Language Cognition. Edinburgh: Edinburgh University Press

Phillips, Louise & Schrøder, Kim (2004). Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. (Magtudredningen). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Richardson, John (2007). Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. London: Palgrave Macmillan

Rogers, Rebecca (red.) (2004/2011). An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education. Lawrence Erlbaum. [2. udg. 2011]

Schrøder, Kim (2012). “Discursive Realities.” I: Bruhn Jensen, Klaus  (red.). Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies. 2. udg. London: Routledge, s. 106-130

Scollon, Ron (2001). Mediated Discourse: The Nexus of Practice. London: Routledge

Scollon, Ron & Scollon, Suzie Wong (2004). Nexus Analysis: Discourse and the Emerging Internet. London: Routledge

Weiss, Gilbert & Wodak, Ruth (red.) (2003). Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity. London: Palgrave Macmillan

Wodak, Ruth; de Cillia, Rudolf; Reisig, Martin & Liebhart, Karin (1999/2009). The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press. [Fork. udg. af ty. orig. Franfurt am Main: Suhrkamp, 1998] [2. udv. udg. 2009]

Wodak, Ruth & Meyer, Michael (red.) (2002/2009). Methods of Critical Discourse Analysis. (Introducing Qualitative Methods series). London: Sage. [2. rev. udg. 2009]

Wodak, Ruth & Chilton, Paul (red.) (2007). A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinarity. Amsterdam: Benjamins

Wodak, Ruth & Meyer, Michael (2009). “Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology”. I: Wodak, Ruth & Meyer, Michael (red.) (2009). Methods of Critical Discourse Analysis. (Introducing Qualitative Methods series). 2. rev. udg. London: Sage, s. 1-33