Kriminaljournalistik

Kriminaljournalistik Kriminaljournalistik kan i vid udstrækning betragtes som almindelig nyhedsjournalistik, men med den afgørende tilføjelse, at de erfaringsbaserede nyhedskriterier aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation, konflikt og nærhed i kriminaljournalistikken får et forstærket følelsesmæssigt udtryk (Katz 1987). Megen kriminaljournalistik har derfor – ligesom sportsjournalistik – nok så meget karakter af spændingsappel og melodrama som nøgtern nyhedsjournalistik. Kriminaljournalistik […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ulrik Lehrmann
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Lehrmann 2016

Reference

Balvig, Flemming (1978). Angst for kriminalitet. Lov-og-orden tendenser i en dansk provinsby. København: Gyldendal

Balvig, Flemming & Kyvsgaard, Britta (2006). Danskernes udsathed for kriminalitet 1986 til 2005. København: Københavns Universitet/Justitsministeriet/Det Kriminalpræventive Råd/Rigspolitichefen

Ericson, Richard V.; Baranek, Patricia & Chan, Janet B.L. (1991). Representing Order: Crime, Law, and Justice in the News Media. Buckingham: Open University Press

Gregoriou, Christiana (red.) (2012). Constructing Crime. Discourse and Cultural Representations of Crime and ‘Deviance’. London: Palgrave Macmillan

Hall, Stuart; Critcher, Chas; Jefferson, Tony; Clarke, John & Roberts, Brian (1978). Policing the Crisis. London: Macmillan Press
Jewkes, Yvonne (2004). Media and Crime. London: Sage Publications

Katz, Jack (1987). “What makes crime ‘news’?”. Media, Culture and Society, 9 (1), s. 47-75

Kidd-Hewitt, David (1995). “Crime and the Media: A Criminological Perspective.” I: Kidd-Hewitt, David & Osborne, Richard (red.). Crime and the Media. London: Pluto Press, s. 1-24

Lehrmann, Ulrik (2016). Den daglige mordforsyning. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Mayr, Andrea & Machin, David (2012). The Language of Crime and Deviance. London: Continuum

Pollack, Ester (2001). En studie i medier och brott. Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Schlesinger, Philip & Tumber, Howard (1994). Reporting Crime. Oxford: Clarendon Press

Sparre, Kirsten (2002). Politiet som kilde. Århus: CFJE. Tilgængelig på <https://pure.au.dk/ws/files/93184952/Politiet_som_kilde.pdf >