Konversationsanalyse

Konversationsanalyse Med afsæt i den amerikanske sociolog Harold Garfinkels studier i hverdagslivets sociologi (1967, 1986) undersøger konversationsanalysen (samtaleanalyse; Conversation Analysis, CA) finstrukturen i menneskelig interaktion. CA opfatter ikke sprog som et værktøj til at overføre information, men som den centrale ressource, mennesker benytter sig af, når de organiserer sig socialt. CA’s objekt er lyd- og videooptagelser […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Reference

Asmuß, Birte & Steensig, Jakob (2003). Samtalen på arbejde. Konversationsanalyse og kompetenceudviklimg. (Den kommunikerende organisation). København: Samfundslitteratur

Clayman, Steven E. & Heritage, John (2002a). The news interview. Journalists and public figures on the air. Cambridge: Cambridge University Press

Clayman, Steven E. & Heritage John (2002b). “Questioning presidents: journalistic deference and adversarialness in the press conferences of U.S. Presidents Eisenhower and Reagan.” Journal of Communication, 52, s. 62-77

Drew, Paul & Heritage John (red.) (1992). Talk at work. Interaction in institutional settings. Cambridge: Cambridge University Press

Femø Nielsen, Mie (2001a). Replik til journalistikken. Mikroanalyse af medieinterviewet. København: Akademisk Forlag

Garfinkel, Harold (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. [2. udg. Malden, Mass./Cambridge: Polity, 1984]

Garfinkel, Harold (red.) (1986). Ethnomethodological Studies of Work. London: Routledge & Kegan Paul

Goodwin, Charles (1981). Conversational Organization. Interaction Between Speakers and Hearers. New York: Academic

Goodwin, Charles (2003). “Pointing as Situated Practice.” I: Kita, Sotaro (red.). Pointing. Where Language, Culture and Cognition Meet. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, s. 217-241

Hutchby, Ian (2006). Media talk. Conversation analysis and the study of broadcasting. (Issues in Cultural and Media Studies). Maidenhead: Open University Press

Sacks, Harvey; Schegloff, Emanuel A. & Jefferson, Gail (1974). “A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation.” Language, 50 (4), s. 696-735