Kontekst

Kontekst Kontekst er et af kernebegreberne inden for almen kommunikationsforskning og optræder i en række kommunikationsmodeller som betegnelse for det, der i en eller anden forstand “danner ramme” omkring kommunikationsprocessen, budskabet og/ eller dets produktion og/eller reception. Begrebet kontekst kan dække over mange forskellige ting – konteksten for et givet element X er i princippet det, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Fiske 1982/1990

Reference

Fiske, John (1982/1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge [2. udg. 1990]

Frandsen, Finn; Halkier, Henrik & Johansen, Winni (2002). Netværk. Introduktion til international erhvervskommunikation. Aarhus: Systime

Sperber, Dan & Wilson, Deidre (1986). Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell [2. udg. 1995]