Køn og medier

Køn og medier Den akademiske beskæftigelse med køn og medier i film og tv har været omfattende. Siden midten af 1970’erne har der groft sagt været tre indfaldsvinkler til feltet: 1) Undersøgelser af kønskonstruktioner i enkelttekster og genrer. 2) Arkæologiske studier af især glemte kvindelige filminstruktører og revurderende studier af såkaldte kvindegenrer, som af såvel […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anne Jerslev
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Ang, Ien (1985). Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination. Overs. af Della Couling. London: Methuen

Bacon-Smith, Camille (1992). Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of Popular Myth. Philadelphia, Pa.: University of Pennsylvania Press

Benshoff, Harry M. & Griffin, Sean (red.) (2004). Queer Cinema. The Film Reader. (In Focus). New York/London: Routledge

Berenstein, Rhona J. (1996). Attack of the Leading Ladies. Gender, Sexuality and Spectatorship in Classic Horror Cinema. New York: Columbia University Press

Butler, Judith (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. London/New York: Routledge

Butler, Judith (1993). Bodies That Matter. On the Discursive Limits of “Sex”. London/New York: Routledge

Clover, Carol J. (1990). Men, Women and Chain Saws. Gender in the Modern Horror Film. London: British Film Institute

Cohan, Steven (1997). Masked Men. Masculinity and the Movies in the Fifties. Bloomington/Indianapolis, Ind.: Indiana University Press

Cohan, Steven & Hark, Ina Rae (1993). Screening the Male. Exploring Masculinities in Hollywood Cinema. London/New York: Routledge

Dyer, Richard (1986). Heavenly Bodies. Film Stars and Society. London/New York: Routledge. [2. udg. 2004]

Dyer, Richard (1990). Now You See it. Studies in Gay and Lesbian Film. London: Routledge. [2. udg. 2003]

Dyer, Richard (2002). The Culture of Queers. London/New York: Routledge

Farmer, Brett (2000). Spectacular Passions. Cinema, Fantasy, Gay Male Spectatorships. Durham, N.C.: Duke University Press

Gauntlett, David & Hill, Annette (1999). TV Living. Television, Culture and Everyday Life. London: British Film Institute/Routledge

Geraghty, Christine (1991). Women and Soap Opera. A Study of Prime Time Soaps. Cambridge: Polity

Gray, Ann (1992). Video Playtime. The Gendering of a Leisure Technology. London: Routledge

Griffiths, Robin (red.) (2008). Queer Cinema in Europe. Bristol/Chicago: Intellect

Jenkins, Henry (1992). Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture. New York/London: Routledge

Jerslev, Anne (2004). Vi ses på TV. Medier og intimitet. København: Gyldendal

Jowett, Lorna (2005). Sex and the Slayer. A Gender Studies Primer for the Buffy Fan. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press

Joyrich, Lynne (1996). Re-viewing Reception. Television, Gender, and Postmodern Culture. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Kleberg, Madeleine (1999). Skötsam kvinnosyn. Hem- och familjereportage i svensk TV åren 1956-1969. Institut for journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet. [Doktorsavhandling]

Klitgaard Povlsen, Karen (1986). Blikfang. Om kvindeæstetik og dameblade. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Klitgaard Povlsen, Karen (1999). Beverly Hills 90210. Soaps, ironi og danske unge. Aarhus: Klim

Krutnik, Frank (1991). In a Lonely Street. Film noir, Genre, Masculinity. London/New York: Routledge

Kuhn, Annette (1982). Women’s Pictures. Feminism and Cinema. London: Routledge & Kegan Paul [2. udg. (1994)]

Morley, David (1986). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. London: Routledge

Mulvey, Laura (1975). “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen, 16 (3), s. 6-18.

Pedersen, Vibeke (1995). Kvinden som ikon. Iscenesættelse af køn i klassisk film og postmoderne TV. København: Borgen

Radway, Janice (1984). Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. London: Verso/Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press

Russo, Vito (1981/1987). The Celluloid Closet. Homosexuality in the Movies. New York: Harper & Row [Rev. udg. 1987]

Schubart, Rikke & Gjelsvik, Anne (red.) (2004). Femme Fatalities: Representations of Strong Women in the Media. Göteborg: Nordicom

Silverman, Kaja (1988). The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Silverman, Kaja (1992). Male Subjectivity at the Margins. London/New York: Routledge

Spigel, Lynn (1992). Make Room for TV: Television and the Family Ideal in Postwar America. Chicago: University of Chicago Press

Sreberny, Annabelle & van Zoonen, Liesbet (red.) (2000). Gender, Politics and Communication. Creskill, N.J.: Hampton

Stacey, Jacky (1994). Star Gazing. Hollywood Cinema and Female Spectatorship. London/New York: Routledge

Tasker, Yvonne (1993). Spectacular Bodies. Gender, Genre and the Action Cinema. London/New York: Routledge

Thomsen, Bodil Marie (1997). Filmdivaer. Stjernens figur i Hollywoods melodrama. København: Museum Tusculanum

van Zoonen, Liesbet (2001). “Feminist Internet Studies.” Feminist Media Studies, 1 (1), s. 67-72

Walkerdine, Valerie (2007). Children, Gender, Video Games: Toward a Relational Approach to Multimedia. Basingstone: Palgrave Macmillan

Williams, Linda (1989/1999). Hard Core. Power, Pleasure and the “Frenzy of the Visible”. Berkeley: University of California Press [Udv. udg. 1999]