Køn og medier

Køn og medier Den akademiske beskæftigelse med køn og medier i film og tv har været omfattende. Siden midten af 1970’erne har der groft sagt været tre indfaldsvinkler til feltet: 1) Undersøgelser af kønskonstruktioner i enkelttekster og genrer. 2) Arkæologiske studier af især glemte kvindelige filminstruktører og revurderende studier af såkaldte kvindegenrer, som af såvel […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Forfatter Anne Jerslev
Supplerende læsning

Ang, Ien (1985). Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination. Overs. af Della Couling. London: Methuen

Bacon-Smith, Camille (1992). Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of Popular Myth. Philadelphia, Pa.: University of Pennsylvania Press

Benshoff, Harry M. & Griffin, Sean (red.) (2004). Queer Cinema. The Film Reader. (In Focus). New York/London: Routledge

Berenstein, Rhona J. (1996). Attack of the Leading Ladies. Gender, Sexuality and Spectatorship in Classic Horror Cinema. New York: Columbia University Press

Butler, Judith (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. London/New York: Routledge

Butler, Judith (1993). Bodies That Matter. On the Discursive Limits of “Sex”. London/New York: Routledge

Clover, Carol J. (1990). Men, Women and Chain Saws. Gender in the Modern Horror Film. London: British Film Institute

Cohan, Steven (1997). Masked Men. Masculinity and the Movies in the Fifties. Bloomington/Indianapolis, Ind.: Indiana University Press

Cohan, Steven & Hark, Ina Rae (1993). Screening the Male. Exploring Masculinities in Hollywood Cinema. London/New York: Routledge

Dyer, Richard (1986). Heavenly Bodies. Film Stars and Society. London/New York: Routledge. [2. udg. 2004]

Dyer, Richard (1990). Now You See it. Studies in Gay and Lesbian Film. London: Routledge. [2. udg. 2003]

Dyer, Richard (2002). The Culture of Queers. London/New York: Routledge

Farmer, Brett (2000). Spectacular Passions. Cinema, Fantasy, Gay Male Spectatorships. Durham, N.C.: Duke University Press

Gauntlett, David & Hill, Annette (1999). TV Living. Television, Culture and Everyday Life. London: British Film Institute/Routledge

Geraghty, Christine (1991). Women and Soap Opera. A Study of Prime Time Soaps. Cambridge: Polity

Gray, Ann (1992). Video Playtime. The Gendering of a Leisure Technology. London: Routledge

Griffiths, Robin (red.) (2008). Queer Cinema in Europe. Bristol/Chicago: Intellect

Jenkins, Henry (1992). Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture. New York/London: Routledge

Jerslev, Anne (2004). Vi ses på TV. Medier og intimitet. København: Gyldendal

Jowett, Lorna (2005). Sex and the Slayer. A Gender Studies Primer for the Buffy Fan. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press

Joyrich, Lynne (1996). Re-viewing Reception. Television, Gender, and Postmodern Culture. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Kleberg, Madeleine (1999). Skötsam kvinnosyn. Hem- och familjereportage i svensk TV åren 1956-1969. Institut for journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet. [Doktorsavhandling]

Klitgaard Povlsen, Karen (1986). Blikfang. Om kvindeæstetik og dameblade. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Klitgaard Povlsen, Karen (1999). Beverly Hills 90210. Soaps, ironi og danske unge. Aarhus: Klim

Krutnik, Frank (1991). In a Lonely Street. Film noir, Genre, Masculinity. London/New York: Routledge

Kuhn, Annette (1982). Women’s Pictures. Feminism and Cinema. London: Routledge & Kegan Paul [2. udg. (1994)]

Morley, David (1986). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. London: Routledge

Mulvey, Laura (1975). “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen, 16 (3), s. 6-18.

Pedersen, Vibeke (1995). Kvinden som ikon. Iscenesættelse af køn i klassisk film og postmoderne TV. København: Borgen

Radway, Janice (1984). Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. London: Verso/Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press

Russo, Vito (1981/1987). The Celluloid Closet. Homosexuality in the Movies. New York: Harper & Row [Rev. udg. 1987]

Schubart, Rikke & Gjelsvik, Anne (red.) (2004). Femme Fatalities: Representations of Strong Women in the Media. Göteborg: Nordicom

Silverman, Kaja (1988). The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Silverman, Kaja (1992). Male Subjectivity at the Margins. London/New York: Routledge

Spigel, Lynn (1992). Make Room for TV: Television and the Family Ideal in Postwar America. Chicago: University of Chicago Press

Sreberny, Annabelle & van Zoonen, Liesbet (red.) (2000). Gender, Politics and Communication. Creskill, N.J.: Hampton

Stacey, Jacky (1994). Star Gazing. Hollywood Cinema and Female Spectatorship. London/New York: Routledge

Tasker, Yvonne (1993). Spectacular Bodies. Gender, Genre and the Action Cinema. London/New York: Routledge

Thomsen, Bodil Marie (1997). Filmdivaer. Stjernens figur i Hollywoods melodrama. København: Museum Tusculanum

van Zoonen, Liesbet (2001). “Feminist Internet Studies.” Feminist Media Studies, 1 (1), s. 67-72

Walkerdine, Valerie (2007). Children, Gender, Video Games: Toward a Relational Approach to Multimedia. Basingstone: Palgrave Macmillan

Williams, Linda (1989/1999). Hard Core. Power, Pleasure and the “Frenzy of the Visible”. Berkeley: University of California Press [Udv. udg. 1999]