Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik En kommunikationspolitik består af et sæt af erklæringer, der udgør fælles retningslinjer for, hvordan en organisation skal kommunikere med sine interne og eksterne stakeholdere (efter Pace 1975 i Jørgensen & Windfeld 2003 og Case IQ 2023). Kommunikationspolitikken afspejler organisationens mål og er baseret på dens grundlæggende værdier og tankegange, og tager således direkte afsæt […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Jørgensen & Windfeld 2003, Petersen & Hørslev 2021

Reference

Aggerholm, Helle Kryger; Asmuß, Birte; Ditlevsen, Marianne Grove; Frandsen, Finn; Johansen, Winni; Kastberg, Peter; Nielsen, Anne Ellerup & Thomsen, Christa (2020). Intern kommunikation under forandring, 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Case IQ (2023). Policies and Procedures in the Workplace: The Ultimate Guide. https://www.caseiq.com (hentet 06.11.23)

Compliance Bridge (2023). How Does a Communication Policy Actually Improve Communication. https://compliancebridge.com (hentet 15.08.23)

Frandsen, Finn; Olsen, Lars Bøgh; Amstrup, Jens Ole & Sørensen, Casper (2005). Den kommunikerende kommune: Danske kommuner under forandring. København: Børsens Forlag

Jørgensen, Jacob & Windfeld, Stine (2003). Kommunikationspolitikker – fra hyldesuccess til styringsdokument. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Lund, Anne Katrine & Refshauge, Mette (2023). Strategisk kommunikation i praksis – viden og værktøjer til at skabe værdi. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Petersen, Helle (2002). Strategisk kommunikation – kvalitetsstyring og måling. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Petersen, Helle & Harris, Michael (2005). Kommunesammenlægning: Råd og redskaber til intern kommunikation. København: Djøf Forlag

Petersen, Helle & Hørslev, Louise (2021). Kommunikationsplanlægning i praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rødovre Kommune (2023). Kommunikationspolitik. https://www.rk.dk (hentet 15.08.23)