Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik En kommunikationspolitik er et sæt af erklæringer, der udgør fælles retningslinjer for, hvordan en organisation skal kommunikere med sine medarbejdere og den øvrige omverden (efter Pace i Jørgensen, Jacob & Windfeld 2003). Kommunikationspolitikken afspejler organisationens mål og er baseret på dens grundlæggende værdier eller tankegange. Den er adfærdsregulerende i den forstand, at den udtrykker […]

Log ind for at læse videre.
Reference

Jørgensen, Jacob & Windfeld, Stine (2003). Kommunikationspolitikker – fra hyldesucces til styringsdokument. København: Samfundslitteratur

Petersen, Helle (2002). Strategisk kommunikation – kvalitetsstyring og måling. København: Samfundslitteratur

Petersen, Helle & Harris, Michael (2005). Kommunesammenlægning – råd og redskaber til intern kommunikation. København: Jurist og Økonomforbundets Forlag