Kommunikationsplanlægning

Kommunikationsplanlægning Kommunikationsplanlægning inkluderer de processer, beslutninger og områder, som organisationer arbejder med i forbindelse med at tilrettelægge og koordinere deres forskellige kommunikationsindsatser og -aktiviteter. Kommunikationsplanlægning som praksis vandt oprindeligt indpas i reklame- og kommunikationsbranchen op gennem 1990’erne (Windahl, Signitzer & Olson 1992/2009). Indtil sidst i 1990’erne var kommunikationsplanlægning primært betegnelsen for en aktivitet, der samler […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Petersen & Hørslev 2021, Qvick 2023

Reference

Andersen, Thomas Hestbæk & Smedegaard, Flemming (2012). Diamanten – en model til kommunikationsplanlægning. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Cornelissen, Joep (2004). Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice. London: SAGE Publications

Cornelissen, Joep (2014). Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice. 4. udgave. Los Angeles: SAGE Publications

Fandt, Jacob & Andreassen, My Gaarde (red.) (2018). Professionel kommunikation. Dialogisk kommunikationsplanlægning. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Ferguson, Sherry (1999). Communication Planning: An Integrated Approach. London: SAGE Publications

Gulbrandsen, Ib Tunby & Just, Sine Nørholm (2020). Strategizing Communication: Theory and Practice. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Petersen, Helle & Hørslev, Louise (2021). Kommunikationsplanlægning i praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Qvick, Christian Nyvang (2023). Er der nogen hjemme i strategihuset? København: Hans Reitzels Forlag

Sepstrup, Preben & Øe, Pernille Fruensgaard (2010). Tilrettelæggelse af information. Kommunikations- og kampagneplanlægning. Aarhus: Systime

Van Riel, Cees B.M. (1995). Principles of Corporate Communication. London: Prentice Hall

Windahl, Sven; Signitzer, Benno & Olson, Jean T. (2009). Using Communication Theory: An Introduction to Planned Communication. London: SAGE Publications