Kommunikationsmodeller

Kommunikationsmodeller Hvis man skulle pege på et karakteristisk træk ved forskningen i kommunikation, må det blive de mange kommunikationsmodeller – med deres pile, cirkler, spiraler, kasser eller stiplede linjer. Siden slutningen af 1940’erne er der blevet opstillet så mange modeller, at kommunikationsforskningen i dag er en af de få videnskabelige discipliner, hvor man kan finde […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Cobley & Schulz 2013

Reference

Aristoteles (1991). Retorik. Overs. m. intro. af Thure Hastrup. København: Museum Tusculanum

Bühler, Karl (1934). Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena: Gustav Fischer [Genoptr. Stuttgart / New York: Gustav Fischer, 1982] [Uddrag i Da. overs. 2001]

Bühler, Karl (2001). “Das Organonmodell der Sprache.” og “En organonmodel for sproget.” Overs. af John Edelsgaard Andersen. I: Henriksen, Carol (red.). Can You Reach the Salt? Pragmatikkens klassiske tekster. København: Roskilde Universitetsforlag

Cobley, Paul & Schulz, Peter (red.) (2013). Theories and models of communication. Berlin: de Gruyter Mouton.

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham 1973-75, No. 7. Genoptr. som “Encoding/Decoding.” I: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Henriksen, Carol (2001). Modeller for kommmunikation og public relations. København: Roskilde Universitetsforlag

Jakobson, Roman (1960). “Closing Statement: Linguistics and Poetics.” I: Sebeok, Thomas A. (red.). Style in Language. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, s. 350-377. [Da. overs. (forkort.) 1967 og 2001]

Jakobson, Roman (1967). “Lingvistik og poetik.” Overs. (forkort.) af Niels Erik Wille. Vindrosen, 14 (7), s. 41-52

Jakobson, Roman (2001). “Lingvistik og poetik.” Rev. overs. (forkort.) af Niels Erik Wille. I: Walther, Bo Kampmann (red.). Litteraturteoretisk antologi. København: Gyldendal, s. 104-119

Kotler, Philip (2003). Marketing Management. 11. udg. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall [1. eur. udg. ved Philip Kotler; Kevin Lane Keller; Mairead Brady; Malcolm Goodman & Torben Hansen. London: Pearson Prentice Hall, 2009]

Lasswell, Harold D. (1948). “The structure and function of communication in society.” I: Bryson, Lyman (red). The Communication of Ideas. New York: Institute for Religious and Social Studies, s. 37-51. [Genoptr. bl.a. i: Berelson, Bernard & Janowitz, Morris (red.) (1966). Reader in Public Opinion and Communication. Glencoe, Ill.: Free Press, s. 178-190]

McQuail, Denis & Windahl, Sven (1982). Communication Models for the Study of Mass Communication. London: Longman [2. udg. 1993]

Schramm, Wilbur (1954). “How Communication Works.” I: Schramm, Wilbur (red.). The Process and Effects of Mass Communication. Urbana, Ill.: University of Illinois Press

Shannon, Claude E. & Weaver, Warren (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, Ill.: University of Illinois Press. [Genoptr. 1963]

Wiener, Norbert (1948/1961). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge, Mass.: The MIT Press [2. rev. udg. 1961]