Kommunikation

Kommunikation Kommunikation, af lat. communicatio, betyder at meddele eller at delagtiggøre og er et ord, som anvendes inden for en lang række sammenhænge: fra infrastruktur, transport, postvæsen eller telekommunikation til menneskers, dyrs eller maskiners kommunikation. Hvorfor taler vi i dag så meget om kommunikation? Det er et spørgsmål, som den franske kommunikationsforsker Philippe Breton og hans […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Peters 1999, Helder, Bredenlöw & Nørgaard 2009

Reference

Breton, Philippe & Proulx, Serge (1989). L’explosion de la communication. Naissance d’une nouvelle idéologie. Paris: La Découverte/Boréal. [2. udg. 2002]

Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. Boston: Unwin Hyman [Rev. udg. 2009]

Dance, Frank E.X. (1970). “The ‘Concept’ of Communication.” Journal of Communication, 20 (2), s. 201-210

Donsbach, Wolfgang (red.) (2008). International Encyclopedia of Communication Bd. 1-12. London: Blackwell . [Online-version: <www.communicationencyclopedia.com> (Set 10.01.2013)]

Griffin, Em (1991/2011). A First Look at Communication Theory. Boston: McGraw-Hill. [1. udg. 1991; 8. rev. udg. 2011]

Heath, Robert L. & Bryant, Jennings (1992). Human Communication Theory and Research. Concepts, Contexts, & Challenges. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum [2. udg. 2000]

Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens Lautrup (red.) (2009). Kommunikationsteori. En grundbog. København: Hans Reitzel

Peters, John Durham (1999). Speaking Into the Air. A History of the Idea of Communication. Chicago: University of Chicago Press

Rogers, Everett M. (1994). A History of Communication Study: A Biographical Approach. New York: The Free Press