Kommentar

Kommentar Kommentaren er en meningstilkendegivelse, som er baseret på kommentatorens analyser og vurderinger. Som regel er det en kortere artikel, som bringes med en klar markering af, at der er tale om en kommentar – fx ved hjælp af en indledende mærkat “Kommentar”, ved ændret spaltebredde og/eller med et billede af kommentatoren. I nogle tilfælde […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Sneve 2002, Schalkowski 2011

Reference

Schalkowski, Edmund (2011). Kommentar, Glosse, Kritik. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft

Sneve, Stein (2002). Kommentarsjangeren. Den journalistiske kommentarens historie og posisjon i dag. (HBO-rapport 19/2002). Høgskolen i Bodø