Kommentar

Kommentar Kommentaren er en meningstilkendegivelse, som er baseret på kommentatorens analyser og vurderinger. Som regel er det en kortere artikel, som bringes med en klar markering af, at der er tale om en kommentar – fx ved hjælp af en indledende mærkat “Kommentar”, ved ændret spaltebredde og/eller med et billede af kommentatoren. I nogle tilfælde […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Supplerende læsning

Sneve 2002, Schalkowski 2011

Reference

Schalkowski, Edmund (2011). Kommentar, Glosse, Kritik. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft

Sneve, Stein (2002). Kommentarsjangeren. Den journalistiske kommentarens historie og posisjon i dag. (HBO-rapport 19/2002). Høgskolen i Bodø