Kohærens og kohæsion

Kohærens og kohæsion Begreberne kohærens og kohæsion stammer fra M.A.K. Hallidays funktionelle sprogteori og betegner forskellige typer af sammenhængsmekanismer. Begrebet kohærens angår sammenhængsmekanismer mellem en tekst og dens kontekst(er), mens kohæsion drejer sig om sammenhængsmekanismer internt i en tekst (Halliday & Hasan 1976:23). Kohærens handler om tekstens sammenhæng med dens kulturelle og situationelle kontekster. I […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Frimann
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Halliday 1985/1994/2004, Thompson, G. 1996

Reference

Halliday, M.A.K. & Hasan, Ruqaiya (1976). Cohesion in English. London: Longman

Halliday, M.A.K. (1985/1994/2004). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. [2. udg. 1994; 3. udg. rev. af Matthiessen, Christian M.I.M., 2004]

Frimann, Søren (2004). Kommunikation – tekst i kontekst. Tekstanalyse med Systemisk Funktionel Lingvistik. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Martin, James Robert (1992). English Text: System and Structure. Amsterdam: Benjamins

Thompson, Geoff (1996): Introducing Functional Grammar. London: Edward Arnold