Kognitiv narratologi

Kognitiv narratologi Den kognitive narratologi er et interdisciplinært forskningsfelt i skæringspunktet mellem narratologi, bevidsthedsfilosofi og kognitionsteori (af lat. cognitio: indlæring, opfattelse og forståelse). Kognitionsforskning interesserer sig for det indbyrdes forhold mellem sprog, perception, bevidsthed, viden, kategorisering og erindring. Disse størrelser anskues som betinget af, at vores bevidsthed er bundet til vores kropslige tilstedeværelse i verden, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktører Birger Langkjær
Supplerende læsning

Bundgaard, Egholm & Skov 2006, Dennett 1987

Reference

Baron-Cohen, Simon (1995). Mindblindness – An Essay on Autism and Theory of Mind. (A Bradford Book). London: The MIT Press. [Da. overs. 1998]

Baron-Cohen, Simon (1998). Blind for andres sind. Et essay om autisme og en teori om mentale tilstande. Overs. af Bodil Wallin Paulsen; tegn. til da. udg. Bente Jarlhøj. København: Nyt Nordisk Forlag

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. London: Routledge, 1990]

Bundgaard, Peer; Egholm, Jesper & Skov, Martin (red.) (2006). Kognitiv semiotik – En antologi om sprog, betydning og erkendelse. København: Haase

Dennett, Daniel Clement (1987). The Intentional Stance. Cambridge, Mass.: MIT Press

Fludernik, Monika (1996). Towards a ’natural’ narratology. London: Routledge

Gerrig, Richard J. (1993/1999). Experiencing Narrative Worlds. On the Psychological Activities of Reading. New Haven/London: Yale University Press [Rev. udg. Boulder, Colo.: Westview, 1999]

Herman, David (red.) (2003). Narrative Theory and the Cognitive Sciences. Stanford, Calif.: Center for the Study of Language and Information/CSLI Publications

Lakoff, George & Johnson, Mark (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic

Mandler, Jean Matter (1984). Stories, scripts, and scenes. Aspects of schema theory. Hillsdale: N.J.: Lawrence Erlbaum

Mink, Louis O. (1978). “Narrative form as a Cognitive Instrument.” I: Canary, Robert H. & Kozicki, Henry (red.). The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, s. 129-140

Turner, Mark (1996). The Literary Mind. New York: Oxford University Press