Kognition

Kognition “Cognitio” betyder på latin forestilling, erkendelse og inden for kognitiv teori betegner det, hvordan erfaringer bliver struktureret i bevidstheden. “Cognoscere” betyder at lære at kende, eller at mærke, og inden for kognitiv teori betegner det processer, hvor omverdenen opfattes og tolkes. Kognitionsteori betoner betydningen af mentale processer, som kan være såvel bevidste som ubevidste. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Birgitta Höijer
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Hewstone 1989, Augoustinos & Walker 1995

Reference

Augoustinos, Martha & Walker, Ian (1995). Social Cognition. An Integrated Introduction. London: Sage [2. udg. med Ngaire Donaghue, 2006]

Bordwell, David (1989). Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Branigan, Edward (1992). Narrative Comprehension and Film. London: Routledge

Bruner, Jerome S. (1986). Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Bruner, Jerome S. (1990). Acts of Meaning. Cambridge Mass.: Harvard University Press [Da. overs. 1999]

Bruner, Jerome S. (1999). Mening i handling. Overs. af Henrik Stamer Hedin. Århus: Klim

Grodal, Torben Kragh (1997). Moving Pictures – A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford: Oxford University Press

Hewstone, Miles (1989). Causal Attribution. From Cognitive Processes to Collective Beliefs. Cambridge: Blackwell

Moscovici, Serge (2000). Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge: Polity

van Dijk, Teun A. (1998). Ideology. A Multidisciplinary Approach. London: Sage [Genoptr. 2000]