Kønsinklusive pronomener

Kønsinklusive pronomener Kønsinklusive pronomener er en delkategori af den bredere praksis “kønsinklusivt sprog”, også ofte kaldet “kønsneutralt sprog”, på engelsk gender-fair eller gender-just sprog. Kønsinklusive pronomener er ofte af nyere oprindelse og er opstået eller foreslået som alternativer til de kønnede pronomener hun og han eller udtryk som eksempelvis vedkommende. De kønsinklusive pronomener angiver enten […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ehm Miltersen
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Ackerman 2019, Baron 2020, Conrod 2020, Miltersen 2020, Papadopoulos 2022, Sendén m.fl. 2021

Reference

Ackerman, Lauren (2019). “Syntactic and cognitive issues in investigating gendered coreference”. Glossa: A Journal of General Linguistics, 4 (1), Art. nr. 117

Baron, Dennis (2020). What’s Your Pronoun? Beyond He & She. New York: Liveright

Conrod, Kirby (2020). “Pronouns and gender in language”. I: Hall, Kira & Barrett, Rusty (red.). Oxford Handbook of Language and Sexuality. New York: Oxford University Press

Dansk Sprognævn (1969). Årsberetning 1968/69. København: Gyldendal

Madsen, Svend Åge (1964). Lystbilleder. København: Gyldendal

Miltersen, Ehm (2018) “De, den, hen, and the rest”. Journal of Language Works – Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 3 (1), s. 31-42

Miltersen, Ehm (2020). “Singular de and its use in talk-in-interaction”. Scandinavian Studies in Language, 11 (2), s. 37-61

Miltersen, Ehm (2022). “Vi er nogle der bruger det!” – Danish gender-inclusive pronouns in theory and practice 1942-2021. Speciale. Aarhus: Aarhus Universitet

Papadopoulos, Ben (2022). “Gender-inclusive language around the world”. Linguistic Society of America, 8. juni

Sendén, Marie Gustafsson; Renström, Emma & Lindqvist, Anna (2021). “Pronouns beyond the binary: The change of attitudes and use over time”. Gender & Society, 35 (4), s. 588-615

Svanlund, Finn (1974). En specialpædagogisk model. Den elev-omverden-centrerede undervisning. Kaj Hvolgaard Marketing