Kode

Kode Kode er et af kernebegreberne inden for almen kommunikationsteori og optræder i visse kommunikationsmodeller som betegnelse for det system af eksplicitte eller implicitte sociale konventioner, der på én og samme tid muliggør og begrænser kommunikationen. Kode er i den forstand en betegnelse for den konventionelle dimension af kommunikationen. Selv om både Claude Shannon & […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Fiske 1982/1990

Reference

Bernstein, Basil (1971). Class, Codes and Control. Bd. 1. Theoretical Studies towards a Sociology of Language. London: Routledge & Paul. [2. udg. 1975] [Genudg. m. forord af Donald MacRae, 2003]

Bernstein, Basil (1974). Basil Bernsteins kodeteori: et udvalg af hans artikler om sprog, socialisering og kontrol. Overs.af Jan Enggaard; red.m.indl.af Jan Enggaard & Kirsten Poulsgaard. København: Christian Ejlers

Fiske, John (1982/1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge [2. udg. 1990]

Sperber, Dan & Wilson, Deidre (1986). Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell [2. udg. 1995]