Klumme

Klumme Ordet “klumme” (columna på latin = søjle) betyder en “søjle af tekstlinjer” svarende til det typografiske udtryk “spalte”. Klummen er en relativ kort artikel med subjektivt, personligt, kommenterende præg. Den har en fast plads i avisen og er klart markeret ved brug af fx en anden skrifttype, spaltebredde, en mærkat “Klumme” og præsentation af […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Jørgensen, J.C. 2007; Schalkowski 2011

Reference

Jørgensen, John Chr. (2007). Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling. Aarhus: Ajour

Schalkowski, Edmund (2011). Kommentar, Glosse, Kritik. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft