Klipning

Klipning Klippet er det i praksis usynlige mellemrum, som skiller to indstillinger fra hinanden. Alligevel er klippet et signifikant formgivende virkemiddel i filmens konstruktion, og for nogle historikere, teoretikere og praktikere er klipningens historie overvejende lig med filmens historie. Klipning fungerer som en dobbeltrettet bevægelse. Dels afbrydes en indstilling, dels monteres denne med en ny. […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Bordwell, David (2006). The Way Hollywood Tells It. Berkeley, Calif.: University of California Press

Bordwell, David & Thompson, Kristin (1979/2012). Film Art: An Introduction. New York: McGraw-Hill [10. udg. 2012]

Cutting, James E; DeLong, Jordan E. &  Nothelfer, Chistine E.  (2010). “Attention and the Evolution of Hollywood Film.” Psychological Science, 21 (3), s. 432-439

Dmytryk, Edward (1984). On Film Editing. An introduction to the art of film construction. New York: Focal

Eisenstein, Sergej (1949). Film Form. Essays in film theory. Red. og overs. af Jay Leyda. San Diego, Calif.: Harcourt Brace. [Orig. 1928-1944]

Eisenstein, Sergej (1972). Udvalgte skrifter. Overs. fra russ. af Troels Andersen, Eli Christiansen & Ole Vesterholt. Holstebro: Odin Teatret

Fairservice, Don (2001). Film Editing. History, Theory and Practice. Manchester/New York: Manchester University Press

Orpen, Valérie (2003). Film Editing: The Art of the Expressive. London. Wallflower

Robertson, Joseph F. (1983). The Magic of Film Editing. Blueridge Summit, Pa.: TAB Books

Salt, Barry (2009). Film Style and Technology: History and Analysis. 3. udg. London: Starword [1. udg. 1983; 2. udg. 1992]

Salt, Barry (2004). “The Shape of 1999.” New Review of Film and Television Studies, 2 (1) (maj)

Salt, Barry (2006a). Moving Into Pictures. London: Starword

Salt, Barry (2010). “Cutting and Film.” 16:9, 36. www.16-9.dk/2010-04/ s 11 Set 23.07.13. Se også udvekslingen mellem James F. Cutting og Barry Salt: www.cinemetrics.lv/articles.php

Smith, Tim John (2006). An Attentional Theory of Continuity Editing. Informatics/Cognitive Science, University of Edinburgh. [Ph.d.-afhandling]