Karakter og karakterisering

Karakter og karakterisering Begrebet karakter (græsk charak’ter, af cha’rassein: indriste) anvendes dels som betegnelse for en menneskelig eksistens, der optræder i den fortalte verden (underforstået også dyr og genstande med menneskelige egenskaber), dvs. synonymt med begreber som figur og person (engelsk: character, fransk: personnage, tysk: Figur). Dels anvendes det (som i dagligsprog) som benævnelse for […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Per Krogh Hansen
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Margolin 1989, 2007, Docherty 1983, Skalin 1991

Reference

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. (1990); London: Routledge]

Bordwell, David & Thompson, Kristin (1979). Film Art: An Introduction. New York: McGraw-Hill [7. udg. (2010)]

Chatman, Seymour B. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press

Docherty, Thomas (1983). Reading (Absent) Character. Towards a Theory of Characterization in Fiction. Oxford: Clarendon Press

Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris: Larousse [Da. overs.  1974]

Greimas, A. J. (1970). Du sens. Essais semiotiques. Paris: Seuil

Greimas, A. J. (1974). Strukturel semantik. Overs. af Gudrun Hartvigson. København: Borgen

Krogh Hansen, Per (2000). Karakterens rolle. Aspekter af en litterær karakterologi. Holte: Medusa

Margolin, Uri (1989). “Structuralist Approaches to Character in Narrative: The State of the Art.” Semiotica, 75 (1/2), s. 1-24

Margolin, Uri (2007). “Character.” I: Herman, David (red.). The Cambridge Companion to Narrative. New York: Cambridge University Press, s. 66-79

Phelan, James (1989). Reading people, reading plots. Character, progression, and the interpretation of narrative. Chicago: University of Chicago Press

Propp, Vladimir Ja. (1928). Morfologija skazki. Moskva: Nauka [Eng. overs. 1958/1968; da. overs. i uddr. 1974]

Propp, Vladimir Ja. (1958/1968). Morphology of the Folktale. Overs. af Laurence Scott; indled. ved Svatava Pirkova-Jakobson. Indiana University. [2. udg. rev. overs. ved Louis A. Wagner; indled. ved Alan Dundes. Austin, Tex.: University of Texas Press, 1968]

Propp, Vladimir Ja. (1974). “Eventyrets morfologi.” [Uddrag] Overs. af Gunhild Agger. I: Grodal, Torben Kragh; Madsen, Peter & Røder, Viggo (red.). Tekststrukturer. En indføring i tematisk og narratologisk tekstanalyse. København: Borgen

Rimmon-Kenan, Shlomith (1983). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London/New York: Routledge

Skalin, Lars-Åke (1991). Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiske språkspelet. Uppsala: Almquist & Wiksell

Tomashevsky, Boris (1965). “Thematics.” I: Lemon, Lee T & Reis, Marion J. (red.). Russian Formalist Criticism. Four Essays. Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press, s. 61-95