Habermas, Jürgen

Jürgen Habermas Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas (1929-), professor emeritus fra Institut for Socialforskning ved Johann Wolfgang Goethe Universitet i Frankfurt am Main, er rundet af den såkaldte Frankfurterskole eller “kritiske teori”. Siden 1970’erne har han spillet en vigtig rolle for både dansk og international medie- og kommunikationsforskning, først og fremmest på grund […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Calhoun 1992; Frandsen & Kolstrup 1996; Almlund & Andersen 2011

Reference

Calhoun, Craig (red.) (1992). Habermas and the Public Sphere. (Studies in Contemporary German Social Thought). Cambridge, Mass.: MIT Press

Frandsen, Finn & Kolstrup, Søren (1996). “Öffentlichkeit, offentlighed, espace public, public sphere. Historien om et begreb hos Jürgen Habermas.” MedieKultur, 25, s. 65-78

Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Müncher: Hermann Luchterhand. [No./da. vers. 1971. Da. overs. 2009. Eng. overs. 1989]

Habermas, Jürgen (1971). Borgerlig offentlighet – dens framvekst og forfall. Henimot en teori om det borgerlige samfunn. Overs.af Elling Schwabe-Hansen, Helge Høibraaten og Jon Øien; indl.v. Helge Høibraaten. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag/København: Fremad

Habermas, Jürgen (1976). “Was heisst Universalpragmatik?” I: Apel, Karl-Otto (red.). Sprachpragmatik und Philosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, s. 174-272 [Da. overs. 1981b]

Habermas, Jürgen (1981a). Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung.  Bd. 2. Zur kritik der funktionalistischen Vernunft Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Eng.overs. Bd.1: 1984. Bd.2: 1987. Delvis da. overs. 1996]

Habermas, Jürgen (1981b). “Hvad er universalpragmatik?” I: Teorier om samfund og sprog. Artikler 1961-76, udvalgt of med indledninger af Jørgen Dines Johansen og Jens Glebe-Møller. (Gyldendals Sprogbibliotek). København: Gyldendal, s. 127-182

Habermas, Jürgen (1984). The theory of communicative action. Bd. 1. Reason and the Rationalization of Society. Overs. af Thomas McCarthy. Cambridge: Polity

Habermas, Jürgen (1987). The theory of communicative action. Bd. 2. Life World and System. A Critique of Functionalist Reason. Overs. af Thomas McCarthy. Cambridge: Polity

Habermas, Jürgen (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Overs. af Thomas Burger, with the assistance of Frederick Lawrence. Forord af Thomas McCarthy. Cambridge, Mass.: MIT Press/Cambridge: Polity

Habermas, Jürgen (1996b). Teorien om den kommunikative handlen. Overs. af John Cederstrøm. Ålborg: Ålborg Universitetsforlag [Overs. af Bd.1, kapitel 1, 3, 6 og 8]

Habermas, Jürgen (2009). Borgerlig offentlighed. Offentlighedens strukturændring. Undersøgelse af en kategori i det borgerlige samfund. Med forfatterens forord til genoptr. 1990. Overs. af Henning Vangsgaard. København: Informations Forlag