Journalistiske opinionsgenrer

Journalistiske opinionsgenrer Journalistikkens opinionsgenrer har til formål at påvirke holdninger og handlinger (Pontoppidan 2013: 30) på grundlag af subjektive forklaringer, vurderinger og anbefalinger. Opinionsgenrerne udspringer af et vigtigt, hvis ikke det vigtigste, sociale kommunikationsbehov i et demokrati, nemlig behovet for løbende offentlig debat om aktuelle samfundsmæssige problemer. Nyhedsmediernes idealfunktion i moderne repræsentative demokratier er at […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Grunwald 2004, Grunwald 2008

Reference

Bengtsson, Mette (2016). “Det indskrevne publikum i politiske kommentarer.” Rhetorica Scandinavica, 71, s. 51-70

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (2001). Dansk Mediehistorie (Bind 1-4). Frederiksberg: Samfundslitteratur [Samlet udg. Opr. udg. 1996-2001. 2. rev. og udv. udg. 2016]

Dabbous, Yasmine T. (2009). “Criticism and critics.” I: Sterling, Christopher H. (red.). Encyclopedia of Journalism. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, s. 376-380

Grunwald, Ebbe (2004). “De journalistiske avisgenrer.” I: Teilmann, Katja (red.). Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 161-185

Grunwald, Ebbe (2008). “Artiklen.” I: Skyum-Nielsen, Peder (red.). Godt dansk. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 271-332

Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. München: Hermann Luchterhand. [2. rev.udg. 1965. Med nyt forord 1990] [Nyeste da. overs. 2012]

Habermas, Jürgen (2006). “Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research.” Communication Theory, 16 (4), s. 411-426

Habermas, Jürgen (2012). Borgerlig offentlighed. Offentlighedens strukturændring. Undersøgelser af en kategori i det borgerlige samfund. Overs.af Henning Vangsgaard. 2. udg. København: Informations forlag [1. udg. 2009, Ny overs. af Habermas1962]

Hamlet, Janice D. (2009). “Editorials.” I: Sterling, Christopher H. (red.). Encyclopedia of Journalism. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, s. 474-477

Hindman, Matthew (2009). The Myth of Digital Democracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press

Kock, Christian (2013). De svarer ikke. Fordummende uskikke i den politiske debat. 2. udv. og opd. udg. København: Gyldendal [1. udg. 2011]

Kristensen, Nete Nørgaard & From, Unni (2015). “From ivory tower to cross-media personas: The heterogeneous cultural critic in the media.” Journalism Practice, 9 (6), s. 853-871

Miller, Carolyn & Shepherd, Dawn (2004). Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota.

Pontoppidan, Christina (2013). Gør teksten klar. Principper for klart skriftsprog. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Riley, Sam G. (2009). “Columns and columnists.” I: Sterling, Christopher H. (red.). Encyclopedia of Journalism. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, s. 318-322

Rønlev, Rasmus (2014). Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet [Ph.d.-afhandling]

Singer, Jane B. (2005). “The political j-blogger: ‘Normalizing’ a new media form to fit old norms and practices.” Journalism, 6 (2), s. 173-198

Thurah, Thomas (2013). “Det journalistiske sprog”. I: Thurah, Thomas & Kristiansen, Martin (red.). Sproget i de elektroniske medier. København: Hans Reitzel s. 55-85