Journalistiske informationsgenrer

Journalistiske informationsgenrer Journalistikkens informationsgenrer har til formål at informere, orientere og berette om hændelser, affærer og tendenser, og baggrunden herfor, på en upartisk og tilstræbt objektiv måde. De udfylder det grundlæggende sociale og demokratiske borgerbehov for at vide noget om, hvad der sker i samfundet. Den journalistiske grundgenre nyheden udspringer heraf og styres samtidig af […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Clayman & Heritage 2002, Grunwald 2004, Grunwald 2008, Hvid 2002, Harms Larsen 2012, Steensen 2009, Vittus 2001

Reference

Bjerg, Lars (2013). Det kritiske interview. Aarhus: Ajour

Bondebjerg, Ib (2008). Virkelighedens fortællinger. Den danske tv-dokumentarismes historie. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Clayman, Steven & Heritage, John (2002). The News Interview. Journalists and Public Figures on the Air. Cambridge: Cambridge University Press

Cushion, Stephen (2015). News and Politics. The Rise of Live and Interpretive Journalism. London / New York: Routledge

Femø Nielsen, Mie (2001). Replik til journalistikken – mikroanalyse af medieinterviewet. København: Akademisk

Frederiksen, Kristian & Sylvest Larsen, Rasmus (2014). Skarpt skåret. Århus: Ajour

Gravengaard, Gitte (2010). Journalistik i praksis – valg og fravalg af nyhedsideer. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Grierson, John (1932). “First principles of documentary.” Cinema Quarterly, Winter 1932, s. 67-72

Grunwald, Ebbe (2004). “De journalistiske avisgenrer.” I: Teilmann, Katja (red.). Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 161-185

Grunwald, Ebbe (2005). “Narrative norms in written news.” Nordicom Review, 26 (1), s. 63-79

Grunwald, Ebbe (2008). “Artiklen.” I: Skyum-Nielsen, Peder (red.). Godt dansk. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 271-332

Harcup, Tony & O’Neill, Deirdre (2017). “What is news? News values revisited (again).” Journalism Studies, 18 (12), s. 1470-1488

Harms Larsen, Peter (1990). Faktion – som udtryksmiddel. København: Amanda

Harms Larsen, Peter (2012). De levende billeders dramaturgi. Bd. 2: TV,. København: DR

Hermann, Anne Kristine (2016). “Ethnographic journalism.” Journalism: Theory, Practice and Criticism, 17 (2), s. 261-278

Hvid, Mikkel (2002). Fascinerende fortælling. Århus: Ajour [2. udg. 2004, 3. udg. 2007]

Kristiansen, Martin (2012). “Spontansprog i folkets tjeneste. Om nye sprognormer i danske public service-medier.” I: Heegård, Jan & Juel Henrichsen, Peter (red.). Speech in Action. Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits, Copenhagen Studies in Language 42. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 107-122

Poulsen, Ib (2001). “Radiomontagen og dens radiofoniske rødder: Et studie i den danske radiomontage med vægt på den radiofoniske rødder.” MedieKultur, 17 (33), s. 5-26

Poulsen, Ib (2006). Radiomontagen og dens rødder. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Soontjens, Karolin (2019). “The rise of interpretive journalism.” Journalism Studies, 20 (7), s. 952-971

Steensen, Steen (2009). Stedets sjanger. Om moderne reportasjejournalistikk. Fredrikstad: IJ-forlaget

Thorsen, Nils (2003). Klangen af et menneske. Århus: Ajour

Vittus, Claus (2001). Jeg står her … Reportage i radio og tv. Ill. af Finn Hagen Storgaard. København: DR Multimedie