Journalistiske genrer

Journalistiske genrer De journalistiske genrer betragtes traditionelt som konventionelle kategoriseringer af journalistiske produktioner, der bærer fælles træk i indhold og form. I moderne genreteori anskuer man desuden genrerne funktionelt som formidlingshandlinger og praksisser, der har specifikke kommunikative formål, og som opfylder tilbagevendende sociale behov (Grunwald 2005, Martin 1984, Miller 1984, Swales 1990). Begrebet ‘genre’ favner […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Grunwald 2004, Grunwald 2008, Thurah 2013

Reference

Albæk, Erik; Hopmann, David Nicolas & de Vreese, Claes (2010). Kunsten at holde balancen. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Bengtsson, Mette (2016). “Det indskrevne publikum i politiske kommentarer.” Rhetorica Scandinavica, 71, s. 51-70

Bro, Peter (2006). “Nye roller i redaktionslokalerne – hvad danske journalister gør og bør.” Journalistica, 1 (1), s. 63-79

Femø Nielsen, Mie (2001). Replik til journalistikken – mikroanalyse af medieinterviewet. København: Akademisk

Grunwald, Ebbe (2004). “De journalistiske avisgenrer.” I: Teilmann, Katja (red.). Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 161-185

Grunwald, Ebbe (2005). “Narrative norms in written news.” Nordicom Review, 26 (1), s. 63-79

Grunwald, Ebbe (2008). “Artiklen.” I: Skyum-Nielsen, Peder (red.). Godt dansk. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 271-332

Jønch-Clausen, Heidi & Lyngbye, Lise (2007). “Hvad er fairness?” Journalistica, 5, s. 91-108 [Tilgængelig på <https://tidsskrift.dk/journalistica/article/view/1811/1633> (Set 08.12.19)]

Jørgensen, John Chr. (2007). Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling. Århus: Ajour

Kartveit, Kate (2016). Multimedia Journalism and Narrative Flow. Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet [Ph.d.-afhandling]

Martin, James Robert (1984). “Language, register and genre.” I: Christie, Frances (red.). Children Writing: Reader. Victoria: Deakin University Press, s. 21-26

Miller, Carolyn R. (1984). “Genre as social action.” Quarterly Journal of Speech, 70 (2), s. 151-167

Roksvold, Thore (1989). Retorikk for journalister. LNU’s skriftserie 46. Oslo: Cappelen

Skovsgaard, Morten; Albæk, Erik; Bro, Peter & de Vreese, Claes ( 2013) “A reality check: How journalists’ role perceptions impact their implementation of the objectivity norm.” Journalism, 14 (1)

Swales, John Malcolm (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press

Thurah, Thomas (2013). “Det journalistiske sprog.” I: Thurah, Thomas & Kristiansen, Martin (red.). Sproget i de elektroniske medier. København: Hans Reitzel, s. 55-85

Tuchman, Gaye (1972). “Objectivity as strategic ritual: An examination of newsmen’s notions of objectivity.” American Journal of Sociology, 77, s. 660-679

Wahl-Jorgensen, Karin (2013). “The strategic ritual of emotionality: A case study of Pulitzer Prize-winning articles.” Journalism, 14 (1), s. 129-145