Journalistikkens udvikling

Journalistikkens udvikling Journalistikkens væsen. Journalistikken er hverken skønlitteratur eller sagprosa; den kan have indslag af begge dele, men foregiver i hovedsagen at give et sandfærdigt indtryk af de begivenheder, man rapporterer om. Det realistiske præg giver associationer til sagprosaen, men avisteksterne – særlig i nyhedsrapporteringen – er for korte og improviserede set i forhold til […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Svennik Høyer
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Bastiansen & Dahl 2003, Gustafsson & Rydén 2000-2002, Bruhn Jensen 1996-1997/2003, Schudson 1995, Tommila & Salokangas 1998

Reference

Barnhurst, Kevin G. (2005). “News Ideology in the Twentieth Century.” I: Høyer, Svennik & Pöttker, Horst (red.). The Diffusion of the News Paradigm 1850-2000. Göteborg: Nordicom, s. 239-262

Barnhurst, Kevin G. & Nerone, John (2001). The Form of News. A History. New York: Guilford

Bastiansen, Henrik G. & Dahl, Hans Frederik (2003). Norsk mediehistorie. Oslo: Universitetsforlaget. [2. udg. 2008]

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (1996-1997/2003). Dansk mediehistorie. Bd. 1-4. [Bd. 1-3. 1: Mediernes forhistorie 1840-1880. 2: 1880-1960. 3. 1960-1995. København: Samleren (1996-1997). Bd. 4.: 1995-2003. København: Samfundslitteratur (2003). Bd. 1-4 genoptr. samlet København: Samfundslitteratur (2003)]

Ettema, James S. & Glasser, Theodore L. (1998). Custodians of Conscience. Investigative Journalism and Public Virtue. New York: Columbia University Press

Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.) (2000-2002). Den svenska pressens historia. Bd 1-4. Stockholm: Ekerlids. [Bd. 5, register, 2003]

Kolstrup, Søren (2005). “Telling the News. Danish Newspapers 1873 – 1941/2000.” I: Høyer, Svennik & Pöttger, Horst (red.). Diffusion of the News Paradigm 1850-2000. Göteborg: Nordicom, s. 105-122.

Schudson, Michael (1995). The Power of News. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Stensaas, Harlan S. (1986-87). “Development of the Objectivity Ethic in US Daily Newspapers.” Journal of Mass Media Ethics, 2 (1), s. 50-60

Tommila, Päiviö & Salokangas, Raimo (1998). Tidningar för alla. Den finländska pressens historia. Göteborg: Nordicom

Tuchman, Gaye (1978). Making News. A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press

van Dijk, Teun A. (1988b). News Analysis. Case Studies of International and National News in the Press. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum

Westerståhl, Jörgen & Johansson, Folke (1985). Bilden av Sverige. Studier av nyheter och nyhetsideologier i TV, radio och dagspress. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle