Journalistik

Journalistik Journalistik er globalt udbredte metoder til virkelighedsbeskrivelse. Traditionelt og ideelt har journalistikken leveret sandhedssøgende, uafhængig og oplysende information om samfundet til borgerne via dagblade, tv- og radioaviser, og det gør den stadigvæk. I dag bruges journalistikkens metoder dog også til faglig formidling, kommunikation og dialog i en lang række nye kommunikative sammenhænge. Journalistik er […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Deuze 2005, Kabel 2009, Svith 2011

Reference

Cappella, Joseph N. & Jamieson, Kathleen Hall (1997). Spiral of cynicism. The press and the public good. New York: Oxford University Press

Deuze, Mark (2005). “What is Journalism? Professional identity and ideology or journalists reconsidered.” Journalism 6 (4), s. 442-464

Franklin, Bob; Hamer, Martin; Hanna, Mark; Kinsey, Mari & Richardson, John E. (2005). Key Concepts in Journalism Studies. London: Sage

Hjarvard, Stig (1999b). Tv-nyheder i konkurrence. København: Samfundslitteratur

Jensen, Carsten & Breinhold, Christian (2006). “Bare en journalistisk konstruktion.” Journalistica, 3, s. 7-24

Jørgensen, John Chr. (2007). Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling. Aarhus: Ajour

Kabel, Lars (2001). Forskningen og dens resultater: en kortlægning af dansk journalistforskning og analyse i perioden 1996-2001. København: Danske Dagblades Forening

Kabel, Lars (2008). Dansk journalistikforskning 2002-2007. En kortlægning af forskningen og dens resultater. København: Dagspressens Fond

Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2001/2007). The Elements of Journalism. What Newspeople Should Know and The Public Should Expect. New York: Three Rivers [2. opd. og rev. udg. 2007]

Kvale, Steinar (1997). InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel [Genoptr. 2008]

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). InterView – introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel [Ny udg. af Kvale 1997]

McNair, Brian (2009). “Journalism and Democracy.” I: Wahl-Jorgensen, Karin & Hanitzsch, Thomas (red.). The Handbook of Journalism Studies. New York: Routledge, s. 237-250

Medieudvalget (1996). Betænkning om medierne i demokratiet. (Medieudvalgets betænkning, 4). København: Statsministeriets Medieudvalg

Schudson, Michael (2001). “The Objectivity Norm in American Journalism.” Journalism, 2 (2), s. 149-170

Svith, Flemming (2011). Nyhedsjournalistik – bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklaringer i danske aviser gennem 40 år. Aarhus: Politica